Sinds vorig jaar is het nieuwe donorregister van kracht. Miljoenen mensen hebben inmiddels hun keuze ingevuld. Maar het is niet voor iedereen even gemakkelijk een keuze te maken. Want er leven veel vragen rond het onderwerp wel/geen donor willen zijn na je overlijden.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het invullen van mijn keuze? Tot welke leeftijd kun je donor zijn? Kun je je gemaakte keuze op een later moment wijzigen? Op deze en andere vragen krijg je antwoorden tijdens een online voorlichtingsbijeenkomst die BiblioPlus organiseert in samenwerking met Remedica.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 juni via Zoom. Deelname is gratis. Na aanmelden ontvang je enkele dagen voor de lezing een link om deel te nemen.

Aanmelden kan via www.biblioplus.nl/agenda.

Voorlichting invullen donorregistratie, donderdag 3 juni, 19.30 uur, online.