Drugs(gebruik) minder normaal maken dat is niet één, twee, drie voor elkaar. Toch deinzen wij daar in Oost-Brabant niet voor terug. Samen met meer dan 30 gemeenten, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Novadic-Kentron hebben de gemeenten in het Land van Cuijk de krachten gebundeld om hiermee samen aan de slag te gaan. Communicatie, een groot onderzoek en samenwerken op gebied van regelgeving en handhaving maken hier onderdeel van uit.

Skip die trip

Deze week werd het startsein gegeven voor de hoofdcampagne van het project ‘Skip die trip’. Deze werd met samen met jongeren, ouders en het jongerenwerk bedacht en vormgegeven.
‘Skip die trip’ geeft de richting aan naar het positieve alternatief; niks missen, gewoon lekker leven, feesten, vrienden, erbij zijn….mét de gezonde leefstijl als uitgangspunt.

Onder de vlag van ‘Skip die trip’ worden de komende jaren verschillende deelcampagnes gemaakt en acties uitgevoerd. Regionaal én lokaal. Dit kan bijvoorbeeld zijn in samenwerking met het jongerenwerk, scholen, sportverenigingen maar ook voor evenementen of het uitgaansleven. Bij het bedenken en uitvoeren worden de jongeren en hun omgeving steeds betrokken.

Onderzoek

Om meer informatie te krijgen over het ‘waarom’ van drugsgebruik, over de norm en hoe deze wordt beïnvloed, wordt dit najaar een groot onderzoek uitgevoerd onder jongeren en jongvolwassenen. De uitkomsten van dit onderzoek geven belangrijke informatie de regio en onze gemeente en gebruiken we voor de acties en communicatie die regionaal en lokaal worden ingezet. Wat heeft prioriteit? Waar moeten we ons op richten? En hoe dan?”.

Samenwerken

De regionale samenwerking op de schaal van Oost-Brabant heeft als voordeel dat je gezamenlijk kunt kijken naar eenduidige afspraken. Dit schept duidelijkheid in beleid én voorkomt een waterbed effect in de regio. Zo wordt bijvoorbeeld aan de slag gegaan met een regionale en integrale handreiking voor ‘drugs bij evenementen’, een samenwerking met OM, politie en de branche. Ook wordt in de toekomst gekeken naar de mogelijkheden voor gezamenlijk optrekken bijvoorbeeld voor horeca en sport.

Meer informatie over het regioproject:
www.regioprojectdrugs.nl
www.skipdietrip.nl