Vanwege het COVID-19 virus is het op dit moment onduidelijk of ‘D’n Inloop’ geopend is en zo ja, op welke tijd(en). Neem hierover contact op met Langenboom Zorg Centraal of de Wis. De Computerinloop gaat tot nader bericht niet door.

Als je regelmatig een back-up op een geheugenstick of externe harde schijf maakt met een programma waarmee het automatisch behoort te gaan zodra je het commando geeft of de stick in je computer plaatst wil het nogal eens gebeuren dat je een melding krijgt dat de stick of schijf niet gevonden wordt. Dat komt omdat de computer automatisch een driveletter aan de stick of schijf geeft en het programma de volgende keer zoekt naar de stick of schijf met die letter terwijl de computer bij het opnieuw plaatsen een andere, willekeurig gekozen, letter heeft toegewezen.
Nu los je dat op door de stick of schijf een vaste letter te geven. Dat doe je als volgt:
Geef eerst de stick of schijf een naam. Open de verkenner (envelopje links in de taakbalk of lettercombinatie Win+E) Klik nu met rechts op de naam van de stick of schijf en geef het een duidelijke naam. Tik daarna één keer op de Windows toets en type het woord: “computerbeheer” (zonder aanhalingstekens) Linksboven zie je in kleur ‘Computerbeheer App’ staan. Klik daarop en klik in het nieuw geopende venster in de linkerkolom onder ‘Opslag’ op: ‘Schijfbeheer’. Klik nu, met de rechtermuisknop, in het middendeel van het scherm op de naam van je stick of schijf en kies in het keuzeschermpje: ‘Stationsletter en paden wijzigen’. Klik op de knop: ‘Wijzigen’ en kies een letter. Daarna bevestigen met ‘OK’. Het best is een letter te kiezen uit de tweede helft van het alfabet. Na een keer de back-up instellen met de nieuwe letter gaat het verder automatisch.

Vooralsnog gaat de donderdagmiddag-ComputerInloop dus niet door. Héb je corona: beterschap. Heb je het niet: hou het gezond.