Foto: Cockie Kremers

In het weekeinde van 5 en 6 juni is in de 5 kerken van Parochie De Goede Herder een brief voorgelezen van bisschop Gerard de Korte van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Daarin werd meegedeeld, dat pastoor van der Meijden m.i.v. 1 juli 2021 gaat stoppen als pastoor van PDGH; hem is eervol ontslag verleend.

Pastoor van der Meijden is nu 81 jaar en al 26 jaar pastoor in Mill. In 2014 zijn de vijf parochies Wilbertoord, St. Hubert, Haps, Langenboom en Mill samengevoegd tot de fusieparochie Regio Mill. Deze fusieparochie heeft in 2017, toen pastoor van der Meijden zijn gouden priesterfeest vierde, de naam gekregen: Parochie De Goede Herder. Een naam waar pastoor van der Meijden erg gelukkig mee was.

In zijn brief noemt bisschop de Korte de vele verdiensten, die de pastoor heeft voor zijn werken in de parochies, het bisdom en de katholieke kerk in het algemeen. Zo was pastoor van der Meijden ook jarenlang lid van de priesterraad van het bisdom om de bisschop te ondersteunen. Ook binnen de congregatie van de Oblaten van Maria, waartoe pastoor van der Meijden behoort, heeft pastoor van der Meijden diverse functies gehad. De bisschop dankt hem hartelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid.

In de brief staat ook, dat binnen zeer korte tijd de benoeming te verwachten is van een nieuwe pastoor voor Parochie De Goede Herder.

Uiteraard zal er een afscheidsfeest komen voor de pastoor. Op dit moment is nog niet bekend wanneer en hoe dat zal gebeuren. Ook is nog niet bekend wanneer de nieuwe pastoor zal worden geïnstalleerd. Wanneer e.e.a. bekend is, zullen wij U op de hoogte stellen.

Bestuur PDGH, Th. Bens