Na een periode van veel binnen blijven en de tijd alleen doorbrengen, is de Huiskamer blij dat ze de herstart weer kan maken.

We hadden onze vaste bezoekers uitgenodigd voor een gezellige lunch op 18 juni, hier werd dankbaar gebruik van gemaakt, eenieder was weer blij om bij elkaar te zijn en samen te buurten. Dit kon in de activiteitenruimte van de Wester met uitbreiding van de vergaderruimte. Zo kon men ruim zitten volgens de coronaregels en was het toch gezellig.

Het bestuur heeft nog een kleine enquête uitgevoerd, hieruit bleek dat 75 % best vaker aan een vergelijkbare lunch wil deelnemen.

Een vraag wat betreft jeux de boules, hiervoor waren niet zo veel bezoekers te porren, niet te min wil de Huiskamer hier meer aandacht aan schenken en hebben we straks misschien een heuse jeux de boules club. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij de Huiskamer.

Na de soep en gezonde broodjes, hadden de vrijwilligers voor een lekker toetje gezorgd, beschuit met aardbeien. Dit was een mooie afsluiting van de lunch. Velen bleven hierna nog om te kaarten, gewoon te buurten en 1 tafel ging creatief zitten kleuren.

Al bij al, het bestuur en vrijwilligers zijn heel tevreden over deze herstart.