In de Actieweek Ondermijning, die komende week van start gaat, staat een belangrijke vorm van ondermijnende criminaliteit centraal: spookbewoning. Bij spookbewoning staat een woning ‘op papier’ leeg, maar wordt wel bewoond. Soms zijn de bewoners criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven en het pand gebruiken voor het vervaardigen van drugs of de opslag van wapens of gestolen goederen. Soms worden woningen bewoond door arbeidsmigranten die worden misleid en uitgebuit.

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een bekend en veel voorkomend probleem in Noord-Brabant. Drugscriminaliteit, mensenhandel, witwassen, spookbewoning en andere vormen van ondermijning reiken over de gemeentegrenzen heen en blijken een hardnekkig probleem dat soms diep in de maatschappij geworteld zit. Ondermijnende criminaliteit krijgt veel aandacht in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 van het basisteam Maas en Leijgraaf. De acht gemeenten in Maas en Leijgraaf vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Door de controles krijgen de gemeenten informatie die wordt opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Acties

Van 2 tot en met 9 april 2021 was er in de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf al een grootscheepse actie om spookbewoning in kaart te brengen. In die week zijn in Mill en Sint Hubert 20 adressen gecontroleerd, waarvan er 3 waren bewoond. Op deze 3 adressen was sprake van bewoning door arbeidsmigranten.

Melden helpt!

De controles op spookbewoning hebben ook als doel om bewoners bewust te maken van de ernst van deze problematiek. Illegale bewoning kan immers gevaar opleveren. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand. Bij het signaleren van spookbewoning is de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Signalen van spookbewoning kunnen altijd (anoniem) worden gemeld bij de gemeente via bijvoorbeeld de website. Bij de politie kunnen melders die criminele activiteiten vermoeden terecht via 0900-8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via de onafhankelijke partij Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Hier is anoniem ook echt anoniem.

Signalen mogelijke spookbewoning

  • Post is geadresseerd aan personen die niet in de woning wonen.
  • De woning is onbewoond, maar wel volledig ingericht.
  • ’s Nachts is er activiteit in en om de woning.