Foto: Cockie Kremers

Vorig jaar zomer werd met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente Mill en Sint Hubert en hulp van diverse partijen een volière gerealiseerd bij Aldenhorst in Mill. Deze maakt deel uit van de dierenweide van het zorgcentrum aan de Pastoor Maasstraat. Zaterdag 10 juli is er van 14.00 uur tot 17.00 uur een officiële opening en open dag voor alle belangstellenden. Kartrekker van dit project en andere initiatieven is de Stichting Vrienden van Aldenhorst.

Vrienden van Aldenhorst is een stichting die op 25 november 2015 is opgericht en op 1 december 2015 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. “Ons doel is om met de hulp van burgers, bedrijfsleven en instellingen uit Mill & omstreken gelden bijeen te brengen voor de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst, dat is inclusief de verpleeghuizen De Meihorst en Buitenhorst,” vertelt Marco Sichtars. Hij is voorzitter van deze stichting. “Met die geldmiddelen gaan wij projecten ondersteunen die de woonomgeving aantrekkelijker en sfeervoller maken en zo het welzijn van de bewoners bevorderen.”

Wilt u ook vriend worden van Vrienden van Aldenhorst en deze stichting en hun projecten financieel steunen? Maak dan uw bijdrage over naar:

Vrienden van Aldenhorst
NL49SNSB0706064216 bij de SNS bank.

Wilt u meer weten of hebt u een idee voor een project? Neem dan contact op met een van de bestuursleden:

Marco Sichtars, voorzitter
John van Grinsven, secretaris
Tiny van Lith-Van den Heuvel, penningmeester

Zie voor meer info ook www.vriendenvanaldenhorst.jouwweb.nl.

Beluister het interview met Marco Sichtars via de podcast van Het 12uurtje op Spotify, Apple podcasts of een van de andere gratis podcastplatformen. Ook op de podcastpagina op www.het12uurtje.nl is dit gesprek terug te horen.