Er is al veel over gezegd en geschreven, loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die komen in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Daarom stuurt de gemeente alle bewoners die in een huis wonen van voor 1960 een brief. Daarin staat hoe je zelf kunt controleren of er loden leidingen zijn.

Er is niet zomaar voor het jaar 1960 gekozen. Vanaf dat jaar was het namelijk verboden om nog langer loden waterleidingen aan te leggen. Hoeveel woningen nog loden waterleidingen hebben is niet bekend. In Nederland zijn er naar verwachting nog zo’n 200.000 huizen zijn met loden waterleidingen.

Gevolgen voor hersenontwikkeling

In 2019 is er een rapport verschenen van de Gezondheidsraad waarin staat dat ook lagere concentraties lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit heeft ertoe geleid dat het nu meer in het nieuws is. Voor jonge kinderen kan het invloed hebben op de hersenontwikkeling. En bij volwassenen zijn de effecten die bekend zijn extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Watertest

De gemeente roept dus nu bewoners van huizen van voor 1960 op om te controleren of er loden waterleidingen in huis aanwezig zijn. Je kunt kijken bij de watermeter of daar nog loden leidingen zichtbaar zijn. Maar het is niet altijd zichtbaar waar nog restanten van loden leidingen zitten. Ze kunnen bijvoorbeeld in de muur ingebouwd zijn. Dan kun je een watertest bestellen waarmee je kunt aantonen of er wel of geen lood in het water aanwezig. Laat de test wel doen door een geaccrediteerd bedrijf.

Verhuurders

Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen. Een te hoog loodgehalte is namelijk een gebrek dat de verhuurder moet herstellen. Als de verhuurder dit niet doet kan een huurder naar de huurcommissie of de rechter.

Kijk voor meer informatie ook op http://www.milieucentraal.nl/lodenleidingen.