Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft de Millse gemeenteraad volmondig JA gezegd tegen het Dorpsplan Langenboom. Een buitengewoon plan, ingediend door inwoners zelfs. Met een uitgebreide visie, samenhang en heel veel draagvlak in het dorp.

Als lokale CDA fractie vinden we het prachtig dat o.a. de sluiting van het café in combinatie met de verandering van het kerkbezoek, zoveel energie heeft gegeven om tot zo’n breed en breed gedragen plan te komen. Een plan dat heel veel beleidsterreinen raakt en 5 locaties, samenbrengt tot 2 hip en happening locaties.

Tevens een prachtige kans om (sport) verenigingen nog meer te laten samenwerken en de woningbouw voor starters en senioren in het dorp een extra impuls te geven.

Complimenten en dank aan de kartrekkers, vrijwilligers, besturen van verenigingen en adviseurs die dit plan tot stand hebben gebracht. En het gemeentebestuur en haar medewerkers. Het was en is geen eenvoudig traject.

En natuurlijk zijn er risico’s en kritische noten te kraken. Niet voor niets hebben wij ons uitgebreid laten informeren, vragen gesteld en vooral goed naar de antwoorden en reacties geluisterd.

Nu de gemeenteraad akkoord is met dit plan, zullen we onze collega’s in het Land van Cuijk moeten vragen, ook achter dit plan te gaan staan. Daarnaast zal de gemeenteraad in het najaar tijdens de begrotingsbehandeling nog een definitieve GO voor dit plan moeten geven. Bij (op hoofdlijnen) ongewijzigde omstandigheden en politieke wil, hoeft dit laatste slechts een formaliteit te zijn.

Ontmoeten, Sporten en Wonen

Met dit plan wordt kerk omgebouwd tot een prachtige ontmoetingsruimte met zowel ontmoetings- en vergaderruimtes, een grand café alsmede ruimte voor gebed. Hiermee wordt het cultureel erfgoed in stand gehouden en blijft er een plek waar jong en oud elkaar kan blijven ontmoeten.

Naast het dorpshart wordt er geïnvesteerd in één sporthart met buitensport en een sporthal. Door deze centralisatie, kunnen verenigingen deze voorzieningen delen en inspelen op de veranderende wensen in de toekomst. Efficiënt en vooral ook gezellig.

De huidige locatie De Wis, biedt ruimte voor 30 nieuwe woningen. Veelal appartementen voor jong en oud. Met de eventuele verplaatsing van de basisschool richting het sporthart zouden er in de toekomst zelfs nog eens 15-20 extra woningen kunnen worden gebouwd. Ondanks dat de verplaatsing van de basisschool nu nog niet in de plannen zijn meegenomen, zien wij hiervoor kansen voor verder onderzoek.

Voorbeeld voor het Land van Cuijk

Langenboom en de gemeente Mill en Sint Hubert mogen ontzettend trots zijn op dit plan. Zoals gezegd, zijn er zelden zoveel mensen actief bij zo’n besluit betrokken. Dorpskracht ten top! Niet voor niets zijn bestuurders uit het Land van Cuijk, de provincie en zelfs Haagse bewindspersonen bij dit plan betrokken en geïnspireerd.

Wat ons betreft een prachtig voorbeeld van kansen zien en samen Denken, Delen & Doen!

Met vriendelijke groeten,
Namens de lokale CDA fractie Mill en Sint Hubert

Mark Janssen (fractievoorzitter)
Petra van Schayik (gemeenteraadslid)