Met veel enthousiasme is er in Langenboom al geruime tijd gewerkt aan de plannen om te komen tot een nieuw sporthart en een nieuw sociaal hart. Dit in het kader van "right to challenge" waarbij vanuit een gemeenschap een plan komt en dezelfde gemeenschap dit in zijn geheel uitwerkt en realiseert, maar ook exploiteert.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli werd er o.a. door dhr. Ebben uit Vortum Mullem ingesproken over hoe zij daar met héél veel vrijwilligersuren (20.000!!) een multifunctionele accommodatie hebben gebouwd in de voormalige kerk. In Vortum Mullem was echter nog geen enkele voorziening aanwezig. In Langenboom zijn reeds alle voorzieningen aanwezig, dus de insteek is héél anders. Als je kijkt naar de omvang van het Dorpsplan Langenboom kan het aantal benodigde vrijwilligersuren vele malen hoger komen te liggen. Ondanks het feit dat er al veel werk is verzet, liggen er nog wel enkele uitdagingen in het verschiet die nog getackeld dienen te worden.

Ten aanzien van de financiën: de gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat het plan begrotingsneutraal (subsidies en onderhoudskosten worden 30 jaar vooruit betaald) uitgevoerd diende te worden. Om te onderzoeken hoe dit te realiseren, is een bedrag van in totaal € 125.000,= beschikbaar gesteld. Na alle inspanningen vanuit de gemeente is het daarom enigszins teleurstellend dat er nu een plan ligt met een tekort van ruim een miljoen euro zonder dat men concessies heeft gedaan aan het ambitieniveau.

De risico's

Een aantal financiële risico's is nog niet inzichtelijk gemaakt. Vandaar dat de gemeenteraad afgelopen donderdag middels een amendement (wijziging van een voorgesteld raadsbesluit) een aantal zaken uitgelicht heeft die vóór de raadsvergadering in oktober, waarin het definitieve besluit valt over een go or no go voor het Dorpsplan, duidelijk moeten zijn. Allereerst dient er een risico analyse (paragraaf) gemaakt te worden waarin beschreven wordt welke risico's het Dorpsplan met zich brengt en welke beheersmaatregelen hiervoor nodig zijn. De financiële risico's, welke de bedragen in het raadsvoorstel overstijgen, zullen geheel voor rekening komen van de Langenboomse Vereniging / Eigen Kweek. Dit dient duidelijk te zijn voor alle verenigingen die nu een intentieovereenkomst zijn aangegaan.

Oproep voor gezamenlijke bijeenkomst Eigen Kweek, verenigingen en gemeente

VKP Team Lokaal heeft een oproep gedaan aan Eigen Kweek om vóór de gemeenteraadsvergadering in oktober hiervoor alle verenigingen en de gemeente bij elkaar te roepen en op alle fronten duidelijkheid te verschaffen aan de verenigingen waarvoor zij aan de lat staan (o.a. financieel / vrijwilligers etc.), nu en in de toekomst. Bij deze herhalen we onze oproep.

Toestemming Land van Cuijk

Aangezien we per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, is het volgens de wet Ahri noodzakelijk dat de andere gemeenten (Cuijk, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis) instemmen met de begrotingswijziging, welke noodzakelijk is nu het plan niet begrotingsneutraal uitgevoerd kan worden.

Kortom: het raadsbesluit van afgelopen donderdag was een stap richting de realisatie, maar het meeste werk moet nu nog gaan gebeuren. We wensen de Langenboomse inwoners en verenigingen hierbij veel succes toe.

VKP Team Lokaal