Foto: Cockie Kremers

Per 1 augustus is pastoor James samen met pastor Bas van Dijk verantwoordelijk voor de kerkdiensten in Haps, Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Deze 5 kerken vormen samen parochie de Goede Herder.

“Pastoor van der Meijden (81 jaar) was de laatste zes jaar waarnemend pastoor,” vertelt Theo Bens. Hij is bestuurslid van parochie de Goede Herder. “Als een pastoor 75 wordt, dan moet hij zijn ontslag indienen bij het bisdom. Door het bisdom wordt dan beoordeeld of hij lichamelijk en geestelijk in staat is de parochie nog te leiden. Dan krijgt men een nieuwe benoeming maar wel als waarnemend pastoor.” Dit was de laatste zes jaar het geval met pastoor van der Meijden en ondertussen werd gezocht naar een nieuwe en deze is gevonden in pastoor James.

De nu 44-jarige pastoor James was de laatste 10 jaar pastoor in parochie Edith Stein (Vught, Cromvoirt en Helvoirt). “Het is voor ons wat vreemd om meteen zijn voornaam te noemen, maar in het gebied in India waar hij vandaan komt hebben mensen geen achternaam. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moest er een achternaam zijn. Het is dan de gewoonte om de voornaam van vader als achternaam toe te voegen.” Vandaar dat op zijn paspoort James Joseph staat. Maar hij wil graag pastoor James genoemd worden. Eind deze maand neemt hij zijn intrek in de pastorie aan de Burgemeester Verstraatenlaan. “Vanaf 1 augustus zal pastoor James in elke kerk samen met Bas van Dijk een mis opdragen waarin hij zich voor zal stellen.”

Pastoor James, die in 2009 naar Nederland kwam, heeft in 2019 toestemming gekregen van bisschop Amalraj van het Indiase bisdom Ooctacamund om nog 5 jaar in Nederland te zijn. Maar Theo Bens verwacht niet dat hij over 3 jaar alweer onze parochie zal verlaten. “Wij waren inderdaad ook bezorgd dat men hem over een paar jaar vanuit India terug zou roepen, maar dit schijnt anders te worden; het bisdom heeft ons gerust gesteld.”

Op het gebied van het in stand houden van de 5 kerken in de huidige parochie heeft het bestuur wel zorgen. “Op dit moment wordt er in de 5 geloofsgemeenschappen een kerkenvisie opgesteld om te zien hoe het verder moet met de kerken. We weten allemaal wat er aan de hand is: steeds minder kerkbezoek, steeds minder financiële bijdrages en de kosten worden steeds hoger. Bovendien zijn de kerken kolossale gebouwen. Zie bijvoorbeeld de kerk in Mill: dat is een knots van een kerk en als je die moet verwarmen dan weet je wat er gebeurt. De warmte stijgt op dus bovenin de kerk wordt het warm, maar daar zitten we niet.” Theo vertelt dat de kerkgebouwen voor de parochies financieel een last worden. “Als je het nuchter bekijkt: hoe vaak doet een kerk echt dienst? Als er geen uitvaarten zijn, dan is het 1 uur per week. De kerk in Mill en Haps moet flink onderhouden worden, dat zijn monumenten, en je hebt dus met voorschriften te maken voor zowel de buiten- als binnenkant. Daar doe je niet zomaar iets.”

Hoe de toekomst er uit zal zien voor de kerkgebouwen is volgens Theo lastig te zeggen. “Je weet niet wat voor ontwikkelingen er komen. Kijk naar Langenboom, daar is een gigantisch dorpsplan opgezet waarmee men verder kan. Je weet nooit wanneer een koper zich aandient. In Beers heeft een particulier de kerk gekocht en zoiets kun je altijd meemaken.” Theo nuanceert de gedachte dat men reclame maakt om de kerkgebouwen te verkopen. “Maar het is wel zo dat wanneer zich wat aan zou dienen dan moeten we daar niet afwijzend tegenover staan. De kerk in Wilbertoord is door de aard van het gebouw gemakkelijker geschikt voor andere functies. De traditionele kerken in Mill, Sint Hubert en Haps zijn stereotype gebouwen die je niet zo maar even verandert.”

Beluister het hele interview met Theo Bens via de podcast van Het 12uurtje. Dat kan via alle bekende podcastapps zoals Spotify en Apple podcasts, maar ook zijn deze terug te horen via www.het12uurtje.nl.