Foto: Rian Willemen

Eentonige (productie)bossen met weinig biodiversiteit maken in Nederland steeds meer plaats voor afwisselend bos. Met meer soorten bomen, planten en dieren. Maar dat gaat niet vanzelf. Natuurmonumenten kijkt zorgvuldig wat hier voor nodig is en gaat daarmee in de periode van augustus tot november ook aan de slag op de Molenheide. Het werk duurt slechts enkele dagen en vindt plaats in het bos tussen de Peter Ebbenweg in Sint Hubert en de open heidevlakte waar vroeger de grote kippenfokkerij in Wilbertoord stond.

Gekleurde stippen op de bomen

Boswachter Bart van der Aa legt uit wat Natuurmonumenten gaat doen: “In het voornamelijk grove dennenbos gaan we dunnen. We halen er enkele bomen tussenuit, zodat andere groter en dikker kunnen worden. En er komt meer ruimte en licht voor andere bomen en struiken om te ontkiemen. Denk dan aan zomereik, berk en beuk en lijsterbes, krent en vuilboom. Iedereen kent denk ik wel de gekleurde stippen op bomen. De bomen die we eruit halen, hebben een rode stip.” Van der Aa vertelt verder over de waarde van dood hout in een bos: “Het is een voedingsbodem voor veel paddenstoelen en insecten. En daar komen bijvoorbeeld weer spechten op af. De bomen die voor dood hout geschikt zijn, hebben een blauwe streep of ring gekregen.”

Invasieve soorten

Op de Molenheide vind je ook een paar lanen met Amerikaanse eiken. Boswachter Van der Aa: “Amerikaanse vogelkers is ondertussen voor velen een bekende invasieve soort, die snel groeit en alles overneemt. Het is niet altijd duidelijk, maar de Amerikaanse eik gedraagt zich hier een beetje hetzelfde. Hij verspreidt zich snel en geeft andere boomsoorten geen kans. Daarom halen we deze bomen weg. Bomen met holtes (voor spechten of vleermuizen) laten we staan of gaan we toppen. Deze hebben we gemarkeerd met een blauwe T.”

Eventjes geduld

“We vragen bezoekers begrip voor enige overlast door de werkzaamheden. We plannen dit zo zorgvuldig mogelijk. Zo gebruiken we voor de machines oude werkpaden en beperken we de bodemdruk in het bos. En langs de paden ruimen we de takken van grote (laan)bomen op, waar we het takhout elders in het bos laten liggen.” Dat vrijgekomen hout zorgt voor voeding voor bomen en struiken. En dat is volgens Van der Aa belangrijk, omdat er nu onder andere te weinig mineralen in de bodem zitten die zorgen voor sterke, gezonde bomen. “Tijdens de werkzaamheden houden we het bos zoveel mogelijk toegankelijk. En waar de natuur geduldig is, vragen we ook de bezoekers om enig geduld. Het échte resultaat, dat wordt over een paar jaar pas zichtbaar.”