Op 11 juli 2021 is het Bert Couwenbergpad in Wilbertoord officieel geopend. Dit als blijvende herinnering aan een bijzonder iemand die in zijn leven veel voor de gemeente en in het bijzonder voor Wilbertoord heeft betekent. De opening werd onder toeziend oog van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zijn vriendin Zus, een afvaardiging van het college, de gemeenteraadsleden uit het dorp en vrienden en bekend verricht.

Bert was letterlijk een deel van Wilbertoord (zijn naam zit zelfs in de dorpsnaam verwerkt). Omdat hij vroeger veel van huis weg was, heeft zijn familie hem ook veel moeten missen. Eerst Dien en later vriendin Zus. Bert is bijna 50 jaar bestuurslid van Vereniging Wilbertoord geweest. Daarnaast is hij 40 jaar gemeenteraadslid geweest. In deze periode heeft hij zowel voor het dorp als voor de gemeente veel voor elkaar gekregen. Voor al zijn werkzaamheden is Bert twee keer koninklijk onderscheiden. Daarnaast is hij benoemd tot erevoorzitter van Vereniging Wilbertoord. Bert is op 10 februari 2016 op 91-jarige leeftijd overleden.

Bert heeft meegewerkt aan de groei en bloei van Wilbertoord. Vele voorzieningen zijn tot stand gekomen mede door zijn inbreng. Vele zaken die nu zo vanzelfsprekend voor ieder zijn:

  • Waterleiding
  • Drukriolering in het buitengebied
  • Woningbouw: zonder jeugd loopt Wilbertoord leeg
  • Bouw kleuterschool en Verbouw van de school met een ontspanningsruimte
  • Nieuwe kerkgebouw
  • Bouw gemeenschapshuis de Wilg
  • Zelfstandige kermis
  • Fietspaden langs de Noordstraat, en Van Ophovenlaan, het voetpad in de kom, Rotonde aan de Van Ophovenlaan na veel overleg geopend.

Bert zocht altijd de samenwerking en de verbinding om zaken voor elkaar te krijgen. Dat het pad tussen de Wethouder Lindersstraat en de Wezel daarom zijn naam voortaan draagt, past goed bij dit gegeven. Een plek die ‘oud’ met ‘nieuw’ met elkaar verbindt. Een mooie plaats waar de naam van Bert Couwenberg voort kan leven.

Naast het pad is een tekst die Bert ooit zelf heeft geschreven verwerkt in een kunstwerk. De tekst gaat over het dorp en geeft weer hoe Bert daarover dacht. Fiets of loop gerust eens langs en sta even stil bij dit kunstwerk.

We zijn dankbaar voor alles wat Bert Couwenberg voor Wilbertoord heeft betekend.

Bestuur Vereniging Wilbertoord