Foto: Cockie Kremers

De cliëntenraad van zorgcentrum Aldenhorst in Mill is op zoek naar extra leden. Robèr van den Tillaart uit Mill is voorzitter van deze cliëntenraad en vertelt wat zij zoal doen. “Onze bewoners noemen wij cliënten en als cliëntenraad kijken we wat wij toe kunnen voegen aan de kwaliteit voor de cliënten vanuit het huis. Dat gaat heel breed, van voeding tot spelletjes. Eigenlijk alles om de omstandigheid waarbinnen de cliënt woont zo optimaal mogelijk te krijgen.”

De cliëntenraad is ook nauw betrokken bij de nieuwbouw van het zorgcentrum aan de Pastoor Maasstraat in Mill. “Aldenhorst staat er al lang en hebben we begin vorig jaar laten screenen. Daar kwam uit dat het pand niet meer van deze tijd is. Er is een prioriteitenlijst gemaakt van het onroerend goed en daaruit bleek dat de vervanging van Aldenhorst prioriteit nummer 1 was.” Robèr vertelt dat men hoopt eind dit jaar de vergunning voor de nieuwbouw klaar te hebben en dat er ergens midden volgend jaar begonnen kan worden met de nieuwbouw. Het totale pand zal vervangen worden. “Alleen het pand van Mooiland wat er nog tussen staat zal blijven staan, maar verder gaat alles weg en staat er straks niets meer van het huidige pand.”

Het zal overigens niet zo zijn dat eerst alles gesloopt wordt voor de nieuwbouw start. “De bedoeling is dat we eerst een nieuwe vleugel bouwen daar waar nu de dierenweide is. Dan kunnen daar ongeveer vijftig bewoners naar toe en dan pas zal alles wat nu aan de Pastoor Maasstraat staat worden gesloopt. Daar zal dan de tweede vleugel worden gebouwd en als die klaar is zullen de andere bewoners verhuisd worden. Het is een hele organisatie maar het is niet zo dat bewoners naar noodvoorzieningen of andere locaties moeten.”

Een zorgcentrum is anno 2021 anders dan in het verleden en het zal dus ook aan andere eisen moeten voldoen. “Vijftien jaar terug ging je naar Aldenhorst en dan zaten mensen daar nog tien jaar en soms langer. Wat je nu ziet door de thuiszorg is dat mensen dus langer thuis wonen en pas later naar Aldenhorst toe komen. Cliënten die nu binnenkomen wonen hier nu een veel kortere tijd dan voorheen.” Hierdoor zal de nieuwbouw er straks ook anders uitzien dan een zorgcentrum van vroeger. “Dat is ook wel de moeilijkheid, de zorg is in enkele jaren helemaal veranderd. Het zorgcentrum in Cuijk wat een jaar of tien terug gebouwd is voldoet nu al niet meer aan de zorgeisen. Deze verandering blijft doorzetten dus je zult ook flexibel moeten bouwen zodat je bij wijze van spreken over tien jaar niet met trilhamers aan de slag moet, maar wellicht makkelijk wanden eruit kunt halen of inzetten.”

De cliëntenraad van Aldenhorst is op zoek naar extra leden om mee te praten en te denken over deze nieuwbouw. Robèr: “Wij zoeken naar mensen met passie voor de medemens. Je hoeft geen moeilijke opleidingen gehad te hebben of veel ervaring te hebben. Als je een goed mensenhart hebt en je wilt nadenken over hoe zou het mij bevallen als ik hier zit en wat zou ik aangepast willen hebben, dan kom je al op 90% van een cliëntenraad.”

Solliciteren

Bent u iemand met een hart voor zorg en zet u zich graag in voor de kwetsbare medemens van nu en in de toekomst? Kijk dan voor meer informatie en een uitgebreide beschrijving van de vacature op www.zorgcentrapantein.nl. Er zijn op termijn binnen de cliëntenraad doorgroeimogelijkheden naar de rol van vicevoorzitter of voorzitter. Als u daar interesse in heeft, horen ze het graag.

Beluister een interview met Robèr van den Tillaart over hoe hij in deze raad terecht is gekomen en wat zij zoal doen via de podcast van Het 12uurtje. Dit kan via o.a. Spotify, Apple podcasts of op de podcastpagina op www.het12uurtje.nl.