Foto: Toon Willems

Sinds juli is Jos Bongers de nieuwe voorzitter van Wijkaccommodatie de Wester aan de Havikstraat in Mill. Een functie die al enige tijd als vacature openstond. “Begin dit jaar ben ik door Harry van der Linden gevraagd voor deze functie,” vertelt Jos Bongers uit Mill. “Hij was de vicevoorzitter en wist dat ik iets meer ruimte had gekregen in mijn agenda. Ik wilde graag wat voor de buurt en omgeving doen dus heb over die vraag nagedacht.” In eerste instantie nam Jos zitting in het bestuur om te zien wat er leeft en speelt en om te zien of er een klik was met de overige bestuursleden. “Na een half jaar was duidelijk dat die klik er was en ben ik de uitdaging aangegaan.”

Een van de uitdagingen voor gemeenschapshuizen is ongetwijfeld de toekomst door de gemeentelijke herindeling naar de gemeente Land van Cuijk. “Ik hou van uitdagingen en we zullen hard moeten werken aan de zichtbaarheid van de Wester, dit zal nog duidelijker moeten worden dan nu al het geval is. Ook moeten we inspelen op de totale harmonisatie die er aan zit te komen in het Land van Cuijk. We weten in ieder geval zeker dat we het zonder steun van de gemeente niet redden, dus dat blijft een voorwaarde voor ons bestaan.” Elke gemeente heeft nu nog een eigen subsidiestelsel voor bijvoorbeeld clubs en gemeenschapshuizen. Op termijn zal dit op Land van Cuijk niveau gelijk worden getrokken. “We hebben contact gehad met de ambtenaar die daar verantwoordelijk voor is en we hebben begrepen dat die harmonisatie een meerjarenplan is. We zijn afhankelijk van de politiek en hun besluitvorming. Want hoort straks zo’n wijkaccommodatie nog wel bij de doelstelling of zeggen ze straks dat er in Mill maar eentje mag zijn of eentje op de zoveel inwoners.”

Duidelijk is dat de Wester op dit moment voorziet in een behoefte en kan rekenen op een behoorlijk draagvlak vanuit de buurt. “Wij zijn een combinatie tussen een sporthal voor de school en ruimtes waar mensen allerlei activiteiten kunnen ontplooien.” Jos wil met de Wester nog zichtbaarder worden en nog dichter bij de inwoners zien te komen. “Daar kan ik nu nog niet al te veel over vertellen omdat dit afhankelijk is van ontwikkelingen die er gaan plaatsvinden. Maar een doelstelling is wel dat we moeten gaan zoeken naar meer en een diversiteit aan gebruikers. Wat is een beetje mis is nu de aansluiting bij de jeugd. Ik heb het dan over van 12 tot 30 jaar, die moeten we ook betrekken bij onze wijkaccommodatie.” Jos geeft aan dat dit moeilijk zal zijn, maar zoals hij al eerder zei gaat hij geen uitdagingen uit de weg en werken zij als bestuur hard aan hun toekomstplannen.

Beluister het hele interview met Jos Bongers in het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje via hun podcast op o.a. Spotify, Apple podcasts of een van de andere podcastkanalen. Ook via www.het12uurtje.nl is dit interview te beluisteren.