Foto: Cockie Kremers

Sinds de verhuizing van TerStal naar het nieuwe winkelblok aan de markt in Mill staat het winkelpand aan de Kerkstraat 9 leeg. Het pand is eigendom van woonmaatschappij Mooiland. Er is een potentiële koper voor het pand, maar deze wil er 2 appartementen van maken. Dat verzoek ligt nu ter beoordeling bij de gemeente Mill en Sint Hubert.

“Er is inderdaad een aanvraag binnengekomen voor twee appartementen,” vertelt wethouder van den Boogaart. “Die twee appartementen passen niet in het bestemmingsplan. Voor een normale vergunningprocedure staat normaal maximaal 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens 6 weken. Als een verbouwing ten behoeve van een gebruikswijziging binnen de bestaande bouwmassa blijft dan is er ook een andere procedure mogelijk. Die afweging en ook de afweging of het überhaupt wenselijk is om het gebruik te wijzigen naar wonen is nog niet gemaakt. De aanvraag is recent pas binnengekomen.”