Nu vaststaat dat de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 een feit is, is de aanwijzingsprocedure - ter aanwijzing van een lokale publieke media-instelling (omroep) voor de gemeente Land van Cuijk - geopend. Dat betekent dat alle gegadigden die aan de vereisten voldoen, bij het Commissariaat voor de media een aanvraag mogen indienen om in aanmerking te komen voor een aanwijzing als lokale publieke Omroep voor de gemeente Land van Cuijk.

Gegadigden kunnen in beginsel tot 1 november 2021 bij het Commissariaat een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een vijfjarige aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Meer informatie over de aanwijzingsprocedure vind u op de website van het Commissariaat: https://www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen. De nog te benoemen gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk zal in één van de eerste gemeenteraadsvergaderingen advies moeten uitbrengen over de eventuele aanvraag of aanvragen.