Voor 2022 zijn er elf percelen pachtgrond ten behoeve van de geliberaliseerde pacht beschikbaar.

Het betreft de volgende percelen pachtgrond:

  1. Het perceel, groot ongeveer 1.55.45 ha, gelegen aan de Uilweg te Mill.
  2. Het perceel ’t Kavelt aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg te Mill is verdeeld in 4 percelen pachtgrond. Er is 1 deelperceel pachtgrond, groot ongeveer 2.28.95 ha, voor de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Dit deelperceel dient als grasland te worden gebruikt.
  3. Het perceel, groot ongeveer 2.48.10 ha, gelegen aan de Karstraat te Mill.
  4. Het perceel, groot ongeveer 3.86.37 ha, gelegen aan de Maurikstraat te Langenboom. Echter, er mag op een deel van het perceel niet met chemicaliën worden gespoten. Dit betreft 10 meter rondom het perceel dat is gelegen op de hoek van de Maurikstraat.
  5. Het perceel, groot ongeveer 2.49.25 ha, gelegen tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg te Mill.
  6. Het perceel, groot ongeveer 2.99.35 ha, gelegen aan de Gagelweg te Mill.
  7. Het perceel, groot ongeveer 2.56.85 ha, gelegen aan de Graafseweg.
  8. Het perceel, groot ongeveer 1.03.20 ha, gelegen aan de Voordijkse Veldweg.
  9. Het perceel, groot ongeveer 2.44.45 ha, gelegen aan de Groespeelweg.
  10. De percelen, totaal groot ongeveer 2.54.42 ha, gelegen aan de Groespeelweg.

Het jachtrecht op voornoemde percelen is verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op de voornoemde percelen pachtgrond jachtrecht zit.

De situatietekeningen van de voornoemde percelen liggen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Op de situatietekening van de Maurikstraat staat aangegeven waarop niet met chemicaliën mag worden gespoten. Tekeningen zijn tevens te raadplegen op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert, www.gemeente-mill.nl/pacht2022. Hier is ook het inschrijfformulier te vinden.

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van grond in 2022 dan kunt u een bod doen door het inschrijfformulier in te vullen en uw bod vóór dinsdag 28 september 2021 te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U dient een bod te doen inzake de pachtprijs per ha. Vervolgens krijgt u per mail een ontvangstbevestiging.

Degene met het hoogste bod zal in principe de grond geliberaliseerd kunnen pachten. De gemeente behoudt zich het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan.

Als u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt u naast de pachtprijs ook ruilverkavelingslasten (behalve bij de percelen aan de Wanroijseweg/Van den Bogaardweg, aan de Maurikstraat, tussen de Gerritsweg en de Molenheidseweg, aan de Graafseweg en de Groespeelweg), waterschapslasten en toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

Voor het doen van een bod dient u in de gemeente Mill en Sint Hubert te wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken.

Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, dan dient u hierover uiterlijk op donderdag 30 september 2021 telefonisch contact op te nemen met Emile Kersten of Sandra van Osch van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 0485-460300. Ook voor vragen kunt u hier terecht.