Dit schooljaar gaat een nieuwe groep van zo’n 800 vmbo-leerlingen van het Merletcollege, Metameer en het Elzendaalcollege aan de slag met de 4e editie van het beroepsoriëntatieproject Land van Cuijk Maasduinen On Stage. En daar hebben ze het lokale bedrijfsleven bij nodig!

Als afsluiting vindt op 15 maart 2022 het Beroepenfeest plaats in het Inspyrium in Cuijk. De leerlingen gaan daar in gesprek met beroepsbeoefenaars uit allerlei branches. Bij een “match” worden afspraken gemaakt over de Doe Dag. Leerlingen brengen dan een dagdeel een werkbezoek aan het bedrijf.

Extra Doe Dag

Op verzoek van deelnemers aan vorige edities is dit jaar naast 31 maart voor een extra Doe Dag op 29 maart gekozen. “Nu kunnen ze op meerdere momenten kleinere groepjes uitnodigen voor een werkbezoek’’, licht projectleider Sandra Reuvers toe. “Er is dan meer tijd en aandacht voor de leerlingen”. Ze kunnen in de praktijk zien én ervaren wat een beroep inhoudt. En of ze het leuk vinden.

Waarom meedoen

“Er zijn voor vmbo-leerlingen zoveel interessante beroepsmogelijkheden in de regio’’, vertelt Reuvers. “Toch hebben ze daar zelf lang niet altijd een idee van. En ze moeten al op zo’n jonge leeftijd keuzes maken, laten we hen daar als scholen, ouders en het lokale bedrijfsleven samen bij helpen.”
Meedoen met On Stage draagt bij aan een beter beroepsbeeld voor deze leerlingen. En is meteen een kans om je bedrijf onder de aandacht te brengen bij mogelijke toekomstige stagiaires en medewerkers.

Aanmelden

Intussen is de werving van ruim 250 beroepsbeoefenaren in volle gang. Doe ook mee en deel de passie voor je vak! Van kapper tot juwelier, van hondentrimmer tot laborant, van architect tot automonteur en alles daartussen. Alle beroepen zijn welkom! Aanmelden kan op www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl, bedrijf en beroep zijn dan meteen zichtbaar.
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is zeer welkom voor dit maatschappelijke project.