Foto: Cockie Kremers

Dat de Millse kerktoren nodig groot onderhoud behoeft is voor velen van u geen nieuws, we berichten u tenslotte regelmatig over de onderhoudstoestand van zowel het kerkgebouw als ook de toren.

Decennia lang hebben weer en wind vrij spel gehad op dit imposante gebouw, hierdoor zijn voegen uitgesleten dakleien tot een minimale dikte geslonken en zijn ornamenten gescheurd en soms zelfs los komen zitten. Maar het probleem is waar moet het geld vandaan komen om een restauratie te bekostigen. Momenteel wordt al gesproken over een bedrag van min. 3 miljoen Euro voor totale restauratie, de kerk mag dan wel een rijksmonument zijn, maar dit wil niet zeggen dat dergelijke bedragen voor restauratie beschikbaar worden gesteld, grofweg de helft moet in dit geval door de parochie zelf worden opgebracht en dat geld is er gewoon niet.

Het is wel belangrijk dat het in de directe omgeving van de kerk veilig vertoeven is, het kan niet zo zijn dat er brokstukken van 50 mtr. hoogte naar beneden komen. Vandaar dat er besloten is om de komende tijd een grondige toren inspectie te laten uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op veiligheid. Dit zal gebeuren door bouwbedrijf van de Ven uit Veghel welke is gespecialiseerd in onderhoud en restauratie van kerken. Ziet u de komende weken een grote kraan bij de kerk staan dan kunt u er gevoeglijk van uit gaan dat deze inspectie gaande is.

Indien men tot de conclusie komt dat het niet meer veilig is om zich in de directe nabijheid van de toren te bevinden dan wordt mogelijk een gedeelte van het kerkplein afgesloten wat een absolute afwaardering van het Millse centrum zou betekenen. Laten we vooralsnog hopen dat het zover niet komt, even afwachten dus.

Namens locatieraad Mill, Frank van Lith.