Vanaf maandag 20 september valt bij een groot aantal ouders een uitnodiging voor deelname aan de kindmonitor in de bus. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De GGD Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 35.000 ouders en verzorgers in onze regio. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt.

De GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in onze regio. De vragen gaan over de gezondheid, leefomgeving, het welzijn en de invloed van corona. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan is uw kind via een steekproef uit de Basis Registratie Personen (BRP) geselecteerd. Ouders kunnen de vragenlijst online invullen op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant. Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. De GGD beloont elke dertigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Dit bedrag kan ook worden gedoneerd aan een goed doel.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen en te leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden? De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2022 op www.brabantscan.nl.

Úw ervaringen en behoeften in beeld

Elly de Boer, onderzoekster bij de GGD: “Ouders weten zelf het beste hoe het met hun kinderen gaat. Daarom krijgt een groot aantal ouders een brief van de GGD in de bus. Hierin vragen we om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en opvoeding van hun kind, maar ook over sociale contacten, lichaamsbeweging en (speel)voorzieningen. Natuurlijk is er ook aandacht voor corona. Ouders van peuters kijken anders tegen dingen aan dan ouders met kinderen van 10 of 11 jaar. Juist daarom vragen we zoveel ouders om mee te doen. Ik ben erg benieuwd naar wat mensen invullen. Ik hoop dat we kunnen rekenen op de medewerking van veel ouders!”