Tegenwoordig is er een uitgebreid aanbod aan verschillende microfoons waardoor het ene exemplaar misschien net iets geschikter zal zijn voor gebruik in een bepaalde situatie ten opzichte van een ander model. Het komt er daarom in eerste instantie vooral op neer om het gebruiksgemak even grondig onder de loep te nemen. Waarvoor wil je de microfoon hoofdzakelijk gebruiken en welke verwachtingen/ eisen wil je kunnen stellen. De onderstaande tekst kan alvast een leidraad betekenen in de zoektocht naar de beste microfoons, hoewel een kijkje op de bijbehorende webpagina alvast niet verloren is.

De juiste microfoon

Ben je op zoek naar een kwalitatieve en functionele microfoon dan zul je in eerste instantie misschien versteld staan van het enorm ruime aanbod dat tegenwoordig voorhanden is. Enerzijds betekent dit dat er voor elk wat wils te vinden valt, anderzijds maakt het de keuze meteen een pak moeilijker. Toch kun je tijdens de zoektocht rekening houden met bepaalde factoren die de zoektocht aanzienlijk makkelijker kunnen maken. Zo kun je onder meer aandachtig zijn voor het gebruiksgemak in combinatie met je eigen persoonlijke eisen en verwachtingen.

Bedenk waarvoor je de microfoon wenst te gebruiken. Is het exemplaar voornamelijk bedoeld ter versterking van 1 of meerdere muziekinstrumenten of wil je de microfoon vooral gebruiken om zangstemmen te registreren? Wil je de microfoon tijdens een kleinschalig dan wel grootschalig concert gebruiken of moet hij voornamelijk zijn diensten leveren in een compacte - al dan niet professionele - opnamestudio? Kortom, al deze antwoorden zullen een invloed hebben op de keuze voor een bepaald type microfoon waardoor we onderhand wel kunnen besluiten dat het juiste exemplaar afhankelijk is van de situatie en het gebruiksgemak.

De verschillende types microfoons

De microfoon kan beschouwd worden als een praktisch elektromechanisch instrument waarmee het mogelijk wordt om geluid om te zetten naar een uniek elektrisch signaal. Dit signaal wordt vervolgens x-aantal keren versterkt zodanig dat het bruikzaam blijkt tijdens onder meer televisie-presentaties, radio presentaties, geluidsopnames en/ of studio-opnames. Echter, de manier waarop een dergelijke omzetting van geluid naar elektrische signaal tot stand komt, is afhankelijk van het type microfoon waarmee we te maken krijgen. Op basis daarvan kunnen we bijvoorbeeld de dynamische én condensator microfoons eenvoudigweg van elkaar onderscheiden.

Waar de dynamische microfoons voornamelijk steunen op het principe van een koperen spoel in combinatie met een krachtig magnetisch veld - met dank aan de geïntegreerde magneet - wordt de condensator microfoon gekenmerkt door de aanwezigheid van een flinterdun membraan, een krachtig spanningsveld en een soort van achterplaatje.

Enkele bijkomende aandachtspunten

Tot slot willen we nog heel even kort de aandacht vestigen op bijkomende aandachtspunten die wel belangrijk kunnen zijn tijdens de zoektocht. Zo raden experts eveneens aan om aandachtig te zijn voor de polaire patronen van de microfoon. Dat betekent dus dat je rekening dient te houden met de richting - of richtingen - van waaruit de microfoon geluid kan ontvangen dan wel negeren.

Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een omnidirectionele microfoon indien je wilt dat de microfoon in staat is om geluid uit eender welke richting te gaan oppikken. Wil je toch voornamelijk geluiden laten registreren afkomstig uit oost of west, dan kies je bij voorkeur voor een zogenaamde bi-directionele microfoon. Dat betekent overigens ook dat een bi-directionele microfoon - in tegenstelling tot zijn grotere broertje de omnidirectionele microfoon - geluiden afkomstig uit zuid en/ of noord vrijwel compleet zal negeren. De unidirectionele microfoon tot slot is dan weer het exemplaar dat in staat is om geluid afkomstig uit één enkele richting te gaan oppikken en waarbij bijgevolg de andere richtingen compleet zullen worden genegeerd. Kortom, je dient alvast met heel wat elementen rekening te houden alvorens kennis te maken met jouw ideale microfoon.