Afgelopen week is op het Merletcollege het nieuwe schoolplan gelanceerd. Hierin presenteert de school een duidelijke koers voor de richting van hun onderwijs van 2021 tot 2025. Het Merletcollege is een school met locaties in Cuijk, Grave, Mill en Velp.

In het schoolplan staat onder andere dat ze de ambitie hebben om het onderwijs beter af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben voor de wereld van morgen. Leerlingen krijgen een actievere rol in wat en hoe zij willen leren. Dat doen ze aan de hand van de drie kernwaarden: plezier, participeren en persoonlijk!

Schoolplan voor én door leerlingen

“Het schoolplan is voor docenten, voor ouders, maar vooral voor de leerlingen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van een visie waaraan we de komende jaren een invulling aan willen geven”, vertelt Iedje Heere, rector Merletcollege. De school heeft diverse sessies georganiseerd waarin leerlingen, ouders en docenten mochten meedenken over de toekomst van het onderwijs. Zo werd een groep leerlingen een aantal middagen uitgenodigd om samen te brainstormen wat er écht belangrijk is op school.

Leerling Bram van den Heuvel vertelt: “In een informele setting mochten we spreken met de directie, er werd écht naar ons geluisterd. Ikzelf vind het belangrijk dat er meer vrijheid komt zodat iedereen op zijn eigen manier kan gaan leren.” Bram heeft eerst op het Merletcollege in Mill gezeten en zit nu op havo 5 in Grave. “De sfeer op school is altijd prettig. De docenten zijn erg betrokken en ik heb ook het gevoel dat docenten en leerlingen gelijkwaardig zijn.”

Samen werken aan jouw toekomst

Bij een nieuw schoolplan hoort ook een nieuwe slogan. Middels een prijsvraag werden de leerlingen geënthousiasmeerd om mee te denken over een zin die het schoolplan krachtig samenvat, ook wel de merkbelofte genoemd. Vorige week werd de prijswinnares Lotte verrast in de Engelse les. Ze was even overdonderd maar nam haar prijs al snel vol enthousiasme in ontvangst. ‘Samen werken aan jouw toekomst’, was haar inzending. “Het is de bedoeling dat je als leerling in de toekomst iets gaat doen wat bij jou past. Om daar te komen heb je hulp van leraren, klasgenoten en vrienden nodig. Daarin werk je dus samen”, onderbouwt Lotte haar inzending.

“Leren vindt niet alleen plaats binnen de muren van de school, we leren van en met elkaar en in samenwerking met allerlei partners in onze regio. In de komende schoolplanperiode zetten we verdere stappen in de richting van onderwijs gebaseerd op maatwerk, een school waar elke leerling en elke medewerker gezien en gehoord wordt,” voegt Iedje Heere nog toe. Het Merletcollege gaat met energie en passie voort op de ingeslagen weg!

Voor meer informatie over het Merletcollege ga je naar www.merletcollege.nl.