Mijn naam is Anco Bloemendal en ik ben... Het lijkt wel de begintekst van ‘Wie van de Drie’.

Van origine ben ik in Deventer geboren en getogen, maar sinds 2005 woon ik in Mill aan de Kolkweg; waar de liefde mij heeft gebracht. Ik ben getrouwd met Hermien Nabuurs; een Sint Hubertse. Na mijn middelbare school, heb ik in Groningen economie gestudeerd. Tijdens mijn studie was ik in deeltijd werkzaam in het bedrijf van mijn ouders, waar ik na mijn studie de leiding heb overgenomen. Dit was ook de periode waarin ik ben benaderd door een onderwijsinstelling met het verzoek om de ondernemersopleiding te gaan verzorgen. Met de onderwijsbevoegdheid, die ik naast mijn studie economie had behaald, vormde dit een mooie combinatie met het ondernemerschap. Na tien jaar bleek deze “dubbele” baan wel wat zwaar. Destijds ben ik volledig overgestapt naar het onderwijs, waarin ik tot 2017 werkzaam ben geweest. Naast mijn baan in het onderwijs ben ik altijd bestuurlijk actief geweest in diverse verenigingen en organisaties. Na mijn vervroegd pensioen is die bestuurlijke kriebel niet verdwenen en ben ik in Mill en omgeving bij een aantal stichtingen en verenigingen in het bestuur terecht gekomen. Zo ben ik al 15 jaar lid en bestuurder van de Sea-Devils; de duikvereniging in Mill en sinds 2018 secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein voor de Gemeente Mill en Sint Hubert. Al snel volgden de rol van vrijwilliger en bestuurslid bij de Swom en Dorpsraad Mill. Tevens ben ik voorzitter bij de Patiënt-adviesraad van het Radboud UMC.

En nu sta ik op de kieslijst van Liberaal Land van Cuijk. Is politiek dan iets nieuws? Nee dat is het niet, in mijn ‘Deventertijd’ ben ik vijf jaar lid en bestuurslid geweest van Deventer Belang, net als Liberaal Land van Cuijk, een lokale politieke partij. Het politieke handwerk is mij dus niet vreemd, zij het meer uit bestuurlijk perspectief dan vanuit het perspectief van de fractie.

Wat spreekt mij dan zo aan in de lokale politiek en in het bijzonder in Liberaal Land van Cuijk?

Dat is de mogelijkheid om iets voor je eigen leefomgeving te kunnen doen, in de hoop dat iedereen in onze gemeente daar voordeel van heeft. Zo spreek je in de lokale politiek niet over links of rechts. Dat is misschien richtinggevend op landelijk niveau, maar op gemeentelijk niveau werkt dat toch anders. Soms ben je voor een links onderwerp en soms ben je voor een rechts onderwerp. En met een sociaal liberale achtergrond, wat zoveel betekent als: vrijheid van het individu zonder de vrijheid van een ander te beperken. Genieten van je burgerrechten zonder dat de overheid die vrijheden beperkt, maar ook de sociaal zwakkere bijstaan waar dat nodig is.

Waar ik voor sta is binnen je vrijheid je eigen keuzes maken en je eigen leven vorm geven zoals jij dat wilt in een open samenleving, waar we wel oog blijven houden voor de zwakkere in ons midden en zorgen dat ook zij op basis van gelijkheid mee kunnen doen. Met een mooie moderne term: een inclusieve maatschappij. En dat brengt me bij de standpunten van Liberaal Land van Cuijk. Open, Betrokken en Daadkrachtig.

Zoals wij dus in onze campagne aangeven: wij geven kleur!