Op maandag 11 oktober zaten alle kinderen met een petje of hoedje op hun hoofd bij het podium. Zij zaten klaar voor het spel: "Petje op, petje af".

Het thema van de kinderboekenweek is "Worden wat je wil". Juf Jolanda en juf Eri vertelden over de beroepen waar zij vroeger van droomden. Juf Eri had wel boerin willen worden en juf Jolanda wilde graag stewardess worden. Voor deze ene keer zagen ze er uit als een boerin en een stewardess. De rest van het schooljaar zijn zij directeur en juf en dat bevalt hen erg goed.

Daarna lieten Jolanda en Eri de kinderen stellingen horen, zoals: Je kunt van je hobby je beroep maken, Een tandarts kan ook foto's maken, Profvoetballer is een beroep, etc.
De kinderen in de zaal dachten goed na over de 10 verschillende stellingen. Als zij dachten dat de stelling waar is, hielden zij hun petjes op.
Als zij dachten dat de stelling niet waar is, zwaaiden zij met hun petjes en hoedjes in de lucht.

Na deze kinderboekenweekactiviteit gingen alle kinderen weer terug naar hun eigen klas. Daar gaan zij de komende week en natuurlijk de rest van het schooljaar genieten van verschillende kinderboeken. Dagelijks lezen de kinderen in de door henzelf uitgezochte kinderboeken en iedere dag worden zij voorgelezen door hun juf of meester.