Foto: Cockie Kremers

De één vindt het lawaai, de ander vindt het fantastisch en weer een ander hoort het niet eens meer. In veel gevallen valt het pas op als er visite is en er een vliegtuig van Vliegbasis Volkel over komt. Voor anderen is het bijzonder, maar veel inwoners van onze regio zijn gewend aan het geluid van overvliegende F16-toestellen. Sinds kort is het mogelijk om te achterhalen hoe veel geluid deze toestellen daadwerkelijk maken. Enkele minuten nadat een toestel over is gevlogen, is online het geluid wat de vliegtuigen op een bepaalde locatie produceerden terug te vinden. Hiervoor hangen her en der microfoons, zo ook in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Piet Gerrits uit Mill is actief in de auditcommissie van vliegbasis Volkel. Samen met inwoners uit andere dorpen rond de basis controleren zij de geluidsmetingen. “In 2016 is door de minister van defensie besloten geluidsmeetnetten te installeren rond vliegbasis Leeuwarden en Volkel. Dat zijn microfoons die rond de vliegbasissen geplaatst zijn. Daarnaast besloot de minister ook dat er auditcommissies moesten komen om dit alles te controleren.” Piet meldde zich hiervoor aan naar aanleiding van de geruchten dat de nieuwe F35 straks meer lawaai zal maken dan de huidige F16 toestellen.

Piet raakte geïnteresseerd nadat hij verhuisde van omgeving Tongelaar naar het centrum van Mill. Hij merkte dat het geluid in het centrum nogal wat heftiger was dan bij zijn vorige woning. “Eerst was er op initiatief van William van Gemert een Millse werkgroep rond het geluid van vliegbasis Volkel, maar deze werkgroep bestaat niet meer.” Vandaar dat Piet zich aansloot bij de genoemde auditcommissie. Deze bestaat uit 7 personen die rond de vliegbasis wonen. “Wij leggen nu de gegevens van de F16 vast om deze straks te kunnen vergelijken met het geluid van de F35.”

De auditcommissie heeft niet alleen tot taak de metingen te controleren, maar ook om eventuele verbeteringen aan te dragen bij de COVM, een commissie bestaande uit o.a. burgemeesters en wethouders en omwonenden. “Voor klachten over het geluid kan men niet bij ons terecht. Op de site staan de gegevens om rechtstreeks bij vliegbasis Volkel een klacht in te dienen.” Piet vertelt dat de vliegbasis een x aantal KE (Kosten Eenheden) per jaar mag maken wat geluidsbelasting betreft. Er is dus een maximaal aantal decibels wat men op jaarbasis mag produceren. Een toestel dat ‘s nachts vliegt telt hierbij 10 keer zo zwaar dan het geluid dat hetzelfde toestel overdag produceert. “Wij kunnen berekenen of het geluid dit jaar bijvoorbeeld totaal meer of minder is dan vorig jaar. Volkel maakt uitstekende rapporten over hoe veel geluid ze maakten en waar.”

Bekijk de website om het actueel geproduceerde geluid door vliegbasis Volkel te checken en eventuele klachten in te dienen via https://vkl.flighttracking.casper.aero/

Beluister het interview met Piet Gerrits in het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje via hun podcast. Dit kan bij alle bekende podcastplatforms of op de speciale podcastpagina op www.het12uurtje.nl.