Het Bouwteam van Sint Hubert vraagt inwoners om aanvullingen/verbeteringen te geven op het KernenCV. Het Bouwteam bestaat uit 10 personen uit Sint Hubert. Zij hebben een KernenCV geschreven met daarin de sterke en zwakke kanten van Sint Hubert en ook de gewenste ontwikkelingskansen met prioriteit.

Kernendemocratie

Dat het een hele klus wordt om bewoners van de nieuwe gemeente Land van Cuijk op voorhand te betrekken bij allerhande activiteiten zal duidelijk zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld verkeer, inrichting van je straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, duurzame energie.
Om dat te bewerkstelligen hebben de gemeenten, in het kader van kernendemocratie, de dorpsraden van alle 33 dorpen gevraagd om een Bouwteam te vormen en om een KernenCV op te stellen. Onder begeleiding van de gemeente zijn de zwakke en sterke kanten van Sint Hubert alsmede de ontwikkelingskansen met prioriteit in kaart gebracht.

Wat is jouw reactie op de KernenCV van Sint Hubert

Het bouwteam van ons dorp heeft de KernenCV afgerond. Om draagvlak te krijgen binnen Sint Hubert ontvangen wij graag jouw reactie op de KernenCV van Sint Hubert. Zo kun jij ons van informatie voorzien en meedenken in het bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Dat kan via het platform www.onslandvancuijk.nl, via de website en Facebookpagina van onze dorpsraad of door contact op te nemen met een van de bouwteamleden.

Aan de slag met de KernenCV

De definitieve versie van het KernenCV is dan informatie voor de nieuwe gemeenteraad om hier actief mee aan de slag te gaan.

Het Bouwteam Sint Hubert