Deze week zijn er naar schatting 200 bomen gekapt aan de Kampweg en Mergen in Mill. Dit heeft te maken met de plaatsing van woonwagens op die locatie. Buurtbewoners reageren via social media verontwaardigd dat zij niets wisten van deze kap van bomen. Onlangs kreeg men nog een brief van de gemeente over de komst van de woonwagens, maar over het kappen van bomen werd niets vermeld. Als Neije Krant - inmill.nl vroegen we de gemeente om een reactie.

“Half december zullen vijf nieuwe woonwagens aan de Mergen in Mill worden geplaatst. Vooraf is het noodzakelijk dat de benodigde infrastructuur voor de inrichting van het woonwagenterrein wordt aangelegd. Het inrichtingsplan bestaat uit het aanleggen van de nutsvoorzieningen, de aansluitingen op de riolering en het aanbrengen van de bestrating (toegangsweg en woonwagenterrein). In de planfase is door Natuurmonumenten aangegeven dat zij als beheerder van het omliggende bos niet meer garant kunnen staan voor de veiligheid, gelet op de slechte vitaliteit van de aanwezige bomen. Veel bomen ‘leunden’ op elkaar en vormden een gevaar van omvallen bij harde wind. Natuurmonumenten heeft ook bepaald welke bomen weg moesten of vervangen moesten worden. De gemeente is verplicht na gereed komen van de woonwagenlocatie te gaan herplanten. Er komen dus weer bomen terug en bovendien geen exoten zoals er nu veelal stonden, maar bomen die van nature in Nederland voorkomen.

Voor de goede orde: Het bos bestaat veelal uit dennen die zijn aangetast door de letterzetter, een kever waaraan de boom afsterft. Besloten is om uit veiligheid voor de woonwagens en hun bewoners een strook bos tot 20 meter uit het woonwagenterrein, alle bomen te rooien. De standplaatsen worden dus niet groter.

Voor het gebied is een nieuw bosinrichtingsplan opgesteld. De inrichting die in overleg met natuurmonumenten tot stand is gekomen, bestaat uit een in hoogte oplopende bosrand. Aan kant van het woonwagenterrein beginnend met een grasstrook met bloemenmengsel oplopend naar diverse soorten heesters en loofbomen om de biodiversiteit van deze strook te bevorderen.

De gemeente werkt onder enorme tijdsdruk daar de woonwagens begin december geleverd en geplaatst worden en er nog begonnen moest worden met de aanleg. We kregen pas laat de toestemming c.q. 'vergunning' zodat bijna aansluitend gekapt moest worden. Het is vervelend dat we dit niet meer aan de buurt hebben kunnen melden.”