Een veel gehoorde vraag die we sinds ons Burgerinitiatief ‘Gemeente Mill in Land van Cuijk’ horen is: “Hoe wordt de verbinding gehouden in die hele grote nieuwe gemeente Land van Cuijk?”

Dat wordt een uitdaging. En daar is vanuit de nieuwe gemeente een goed en gedegen communicatieplan voor nodig. En omdat de nieuwe gemeente Land van Cuijk de kernendemocratie en burgerparticipatie als zeer belangrijk uitdraagt lijkt het ons dan ook logisch dat er om input gevraagd wordt hoe communicatie het meest effectief kan plaatsvinden.

Onderstaand citaat komt uit het voorwoord van het procesplan kernendemocratie (uit 2019) als onderdeel van het herindelingsontwerp en geeft duidelijk de marsroute aan.
‘Wij beschouwen het behouden en versterken van de verbinding tussen gemeente en inwoners, ondernemers en instellingen in de dorpen (kern- en wijkgericht werken of kernendemocratie) als absolute randvoorwaarde waaronder sprake kan zijn van het samengaan van de drie gemeenten tot één nieuwe grotere gemeente.’

De nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft in oktober een aanbesteding doorlopen om tot een besluit te komen over de gemeentepublicaties vanaf 1 januari. Daar is een goed besluit over genomen wat nauwelijks te betwisten valt. En toch gaat onze nieuwe gemeente hier aan iets heel belangrijks voorbij. Namelijk het betrekken van de inwoners! Er zijn geen dorpsraden, bouwteams of andere burgers bij dit hele proces betrokken. Er is niet onderzocht wat het meest effectief zou zijn om straks al onze 90.000 inwoners goed en gedegen te kunnen informeren. En dat is een gemiste kans!

Want wil je in Mill, Langenboom, Wilbertoord en Sint Hubert iets onder de aandacht brengen dan weet iedereen dat je dat het beste kunt publiceren in de Neije Krant. Je bereikt dan een heel groot lezerspubliek. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor DeBoK in Boxmeer en Sint Anthonis, DeStieR in Cuijk en DeGraeF in Grave. Hoe mooi zou het zijn dat ander nieuws dan de gemeentepublicaties juist hierin een plek krijgen om de verbinding met alle inwoners in de 33 kernen te behouden? Al dan niet gebruikmakend van een overgangsperiode van 1 tot 2 jaar.

Het zou de nieuwe gemeente Land van Cuijk gesierd hebben om juist nu, in deze belangrijke beginfase, daadwerkelijk datgene te doen wat zij op papier uitdragen: Het betrekken van burgers, het luisteren naar de bouwteams en op basis van die input een besluit nemen. Want dan doe je pas recht aan kernendemocratie en burgerparticipatie in plaats van deze termen als een holle frase hanteren.

Op persoonlijke titel,

Ad Berends
Mariëlla Bastiaans