Foto: Cockie Kremers

Door de grote vraag naar onze kalenders zijn we door onze voorraad heen en kunnen we pas in de 2e week van december verder met de verkoop. De kinderen hebben dus heel goed hun best gedaan. Deze kalenders zijn vanaf dan bij bakkerij Verkerk te koop.

Verder willen we alle mensen welke een kalender hebben gekocht om ons te ondersteunen heel hartelijk bedanken en ook de kinderen welke deze hebben rondgebracht. Ook onze sponsors bedankt voor jullie onmisbare bijdrage.

Namens stichting Parkbeheer Langenboom