Net voordat de gemeente Mill en Sint Hubert op gaat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft het college een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR). Een burgerinitiatief voor een nieuw gemeenschapshuis en een nieuwe sporthal leidt daarmee tot de ontwikkeling van minstens 10 bouwkavels rondom de kern Langenboom.

Stichting Eigen Kweek

Inwoners van het dorp Langenboom richtten in 2014 de Stichting Eigen Kweek op om toekomstige leefbaarheidsproblemen aan pakken. De eerste vier jaar is vooral geïnvesteerd in het opbouwen van een fonds. Het verdwijnen van een lokale kroeg, D’n Bens, bracht de bal aan het rollen voor een geheel nieuw Dorpsplan. Een van de doelstellingen in het plan is het terugbrengen van vijf ontmoetingsplaatsen naar twee. Daarbij wordt in het centrum een bestaande kerk omgevormd tot een gemeenschapshuis. Buiten het centrum worden de kantines van een voetbalvereniging en een tennisvereniging geïntegreerd in een bestaande sporthal. Het terugbrengen van vijf locaties van ontmoeting naar twee is betaalbaarder, beheersbaarder en gezelliger. De Stichting Eigen Kweek zal de kerk in Langeboom van de parochie aankopen. In een nog op te richten glazen uitbouw komt het nieuwe dorpscafé. Ook is er in het gebouw plaats voor biljarttafels, dartbanen en vergaderruimtes. De Stichting wordt ook verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van het nieuwe gemeenschapshuis zowel als de nieuwe sporthal. De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert staat achter het plan en heeft ook een bedrag beschikbaar gesteld van ruim vier miljoen euro. Een stedenbouwkundige heeft inmiddels drie opties uitgewerkt om van vijf ontmoetingsplaatsen naar twee te gaan.

Gemeenschap als eigenaar

Een ander, belangrijke doelstelling in het nieuwe Dorpsplan is ‘samenwerking’. Binnen de kleine kern Langenboom is sprake van 21 verenigingen. Deze zullen zich gaan verenigen tot omni-vereniging ‘de Langenboomse Vereniging’. Stichting Eigen Kweek zal te zijner tijd het eigendom van het nieuwe dorpshart en het verenigd sportpark overdragen aan deze nieuw op te richten vereniging. Hiermee wordt dan het einddoel bereikt: de gemeenschap, in de vorm van de verenigingen, is dan eigenaar geworden van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Bouwkavels

Stichting Eigen Kweek is niet alleen met de gemeente in gesprek gegaan over de uitvoering en financiering van dit plan maar heeft ook de provincie benaderd. De gedeputeerde heeft ORR, als maatschappelijk gebiedsontwikkelaar, gevraagd eventuele mogelijkheden te verkennen. ORR heeft een studie uitgevoerd naar locaties rondom de kern Langenboom, die stedenbouwkundig en planologisch in aanmerking kunnen komen voor de ontwikkeling van minimaal 10 Ruimte voor Ruimte-bouwkavels in Langenboom.

Samenwerkingsovereenkomst

Vanuit de maatschappelijke doelstelling van ORR ontvangt de gemeente een éénmalige bijdrage voor de uitvoering van het Dorpsplan Langenboom. Recent is daartoe de overeenkomst ondertekend door Jos van den Boogaart, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wim van de Kerkhof, directeur ORR.
”Deze samenwerking sluit aan op de rol van ORR als maatschappelijk ontwikkelaar. De ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte-bouwkavels is hier dus niet het primaire doel maar juist een middel om te komen tot de vitalisering van het dorp en een bijdrage aan het Dorpsplan. De verwachting is dat de toekomstige bewoners van de nieuwe Ruimte voor Ruimte-bouwkavels ook gebruik gaan maken van de nieuwe voorzieningen in Langenboom”, aldus Van de Kerkhof.

Planning

Ivonne van der Horst, voorzitter Stichting Eigen Kweek: ”De stichting treedt o.a. op als de projectontwikkelaar ten behoeve van de realisatie van het nieuwe dorpshart en het centraal onderbrengen van sportverenigingen in één verenigd sportpark. Een schets- en voorontwerp is al achter de rug, in 2022 zullen details verder worden besproken en uitgewerkt door de architect met als optimistische doelstelling dat de start bouw begin 2023 kan plaatsvinden.”