In een aantal kernen verandert vanaf 1 januari 2022 de oud papierinzameling.

Verenigingen blijven betrokken

Om de verenigingen bij de oud papierinzameling te kunnen blijven betrekken, hebben we moeten schuiven met inzameldagen en in een aantal kernen ook de manier van inzamelen.

Brengen naar containers

In sommige kernen werd het oud papier nog huis-aan-huis ingezameld, met inzet van vrijwilligers van verenigingen. Inzamelaars vinden dat uit oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid niet meer acceptabel. Daarom is de huis-aan-huisinzameling na 1 januari helemaal verdwenen. Er wordt overgestapt naar containers in de wijk of het dorp waar u het papier naar toe kunt brengen.

Omdat de inzamelaar uit oogpunt van kosten en beschikbaarheid van personeel het brengen van lege containers en het ophalen van de gevulde containers in dagdienst doet, gedurende de weekdagen, is ook in de inzameldagen geschoven.

Gewijzigde plaatsen en tijden

Samen met verenigingen hebben we gezocht naar alternatieven. En dat is gelukt. Dit betekent dat alle inwoners in het gebied het oud papier naar een container in de buurt kunnen brengen. Voor u kan het betekenen dat de plaats van de oud papiercontainer is veranderd of de tijd waarop u het oud papier kunt wegbrengen.

Overzicht

Kijk voor een overzicht van nieuwe inzameldagen en –tijden op www.afvalinzameling.nl.
Vanaf 1 januari is dit: www.gemeentelandvancuijk.nl/afval.
Kijkt u vooral ook in de lokale nieuwskranten en informeer bij de lokale oud papiervereniging.