In verband met schilder-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden is de John S. Thompsonbrug bij Grave de komende periode op diverse nachtelijke momenten afgesloten. De afsluitingen zijn ’s nachts zodat de impact op het verkeer beperkt blijft.

Overzicht afsluitingen

  • Van maandag 3 januari 23:45 uur tot dinsdag 4 januari 05:00 uur
  • Van woensdag 12 januari 23:45 uur tot donderdag 13 januari 05:00 uur

Na 12 januari wordt bekeken of er nog meer nachtafsluitingen nodig zijn.

Gewichtsbeperking 10 ton

In verband met repartiewerkzaamheden is het van belang dat de brug zo min mogelijk aan trillingen onderhevig is. Vandaar dat van maandag 27 december 05:00 uur tot maandag 10 januari 2022, 05:00 uur een gewichtsbeperking is ingevoerd. Alleen voertuigen tot maximaal 10 ton mogen deze brug dan over.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, ga dan naar https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-onderhoud-john-s-thompsonbrug-grave. U kunt zich daar ook abonneren op een nieuwsbrief.