Sommige inwoners in de gemeente Land van Cuijk maken gebruik van een parkeerontheffing voor een blauwe zone. Parkeerontheffingen met een beperkte geldigheidsduur worden nu kosteloos drie maanden verlengd.

Harmoniseren

In de vijf voormalige gemeenten die sinds 1 januari jl. de gemeente Land van Cuijk vormen, golden verschillende regels m.b.t. een parkeerontheffing voor een blauwe zone. Dat brengt nu de situatie met zich mee dat voor inwoners van de kernen Cuijk, Grave en Mill een ontheffing geldig is tot en met 31 januari 2022. Een soortgelijke ontheffing voor inwoners van Boxmeer is echter onbeperkt geldig. De ontheffingen met een beperkte geldigheidsduur worden nu door de gemeente Land van Cuijk kosteloos verlengd tot en met 30 april 2022.

2022

Voor 1 mei 2022 krijgen inwoners die een ontheffing met beperkte duur hebben een nieuwe ontheffing voor de rest van 2022 en de eerste maand van 2023. Daarvoor wordt dan het normale parkeerontheffingstarief betaald voor een geheel jaar, minus de kosteloze verlenging tot en met 30 april.

Informatie

Vragen over dit onderwerp? Bel dan met de gemeente Land van Cuijk, telefoon 0485 - 85 40 00.

Bron: Gemeente Land van Cuijk