Geboren op vrijdag 01-09-1961. Overleden op woensdag 26 januari 2022.

Vanaf 2008 werd Mario actief voor het Platform Gehandicapten Mill. Hij was een volhardende organisator en door zijn wijze van (samen) werken kon het Platform de belangen van de gehandicapten behartigen.

Door zijn inzet kwam er meer aandacht voor de bijzondere positie van de gehandicapten in onze samenleving.

Door zijn toedoen is de positie van de gehandicapten en de toegankelijkheid voor iedereen verbeterd en zijn misstanden aangepakt.

Op 6 juli 2021 was ik met Mario aanwezig in Boxmeer bij een vergadering van de diverse Platforms Gehandicapten in het Land van Cuijk.

Hij was toen nog energiek en volop aanwezig om zijn mening te geven hoe er in het Land van Cuijk het beste samengewerkt kon worden met alle Gehandicapten Platforms, als deze samengevoegd zouden worden tot 1 nieuwe gemeente. We bespraken wat er allemaal aangepakt moest worden.

Hij gaf zijn bijdrage op zijn typische, rustige maar overtuigende manier. Niet drammen, maar met argumenten aangeven hoe dat het beste aangepakt kon worden. Diezelfde avond in juli stuurde hij nog een opzet over hoe de organisatiestructuur van de samenwerking zou kunnen zijn.

Mede door Mario is het Platform Toegankelijkheid van de nieuwe gemeente Land van Cuijk vanaf de zomer 2021 actief.

Kort daarna werd Susanne ziek. Haar ziek zijn en haar afwezigheid raakte Mario hard en toen liet zijn lichaam hem ook nog in steek.

Zijn energie vloeide weg en toen Susanne weer enigszins was opgeknapt, sloeg het noodlot toe en werd de nog aanwezige energie volledig weggeslagen. “Zijn accu was leeg” zei hij en laadde niet meer op.

Nu zijn we hier aanwezig om Mario te herdenken. Het is geen mooipraterij om te zeggen dat hij een bijzonder betrokken persoon was, die zich inzette voor de gehele gemeenschap en in het bijzonder voor de gehandicapten.

Corona sloeg toe maar Mario was als secretaris van het Platform Gehandicapten Mill de steun en toeverlaat, van mij als voorzitter maar ook van alle andere werkgroep leden.

Mario heeft zich ingezet om het Platform Gehandicapten Mill de plaats te geven die het nu inneemt. Hij werkte ook mee aan een vernieuwende website www.pgmill.nl , aan de vernieuwing van de folders en aan de promotiecampagne van het platform.

Naast het secretariaat van het Platform Gehandicapten was Mario ook heel lang actief voor ‘zijn’ voetbalclub Juliana, voor de politieke partij Algemeen Belang ’90 en als secretaris van de Wijkraad Mill West.

Vanaf het voorjaar 2021 was hij secretaris van de Dorpsraad Mill en niet te vergeten zijn rol in het Bouwteam van Mill waar hij ook de functie van secretaris had. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage aan de nadere concretisering van Kernen Democratie voor het land van Cuijk.

Op zaterdag 20 november ontving Mario uit handen van burgemeester Antoine Walraven de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’.

Dit bijzondere moment vond plaats in het zorgcentrum Aldenhorst in Mill. Hij was verrast maar ook erg blij.

Mario, ik ben dankbaar dat ik met jou als vrijwilliger en als vriend heb mogen samenwerken. Maar ook voor de vele gesprekken die we de laatste maanden samen hebben gevoerd. Gesprekken over het leven en de dood. De onmacht en onzekerheid. Je hebt me laten zien en ervaren, dat geduld echt een schone zaak is. Maar ik zag en voelde ook het verdriet dat je niet meer in staat was om door te gaan en mee te doen. En dat was jouw motto en het motto van het Platform Gehandicapten Mill.

“Iedereen telt mee en doet mee”. Maar dan wel naar eigen mogelijkheden en “als men dat wil”.

Mario, je hebt voor velen in onze gemeenschap, gehandicapten, ons Platform Gehandicapten Mill maar ook voor mij heel veel betekend. Wij zullen jou missen en herinneren als de man die de gemeenschap beter en rechtvaardiger wilde maken. Wij zullen jouw werk in jouw geest voortzetten!

Rust in vrede.

Susanne, Thomas, Sam, Debby, Vincent, Joline, Evy, mede namens alle werkgroepleden van Platform Gehandicapten Mill wens ik jullie heel veel sterkte bij het overlijden van Mario.

Guus Fonteijn
Voorzitter Platform Gehandicapten Mill