Anne de Coole is maatschappelijk werker bij Sociom en coördinator van het Scheidingsloket en Ouderschapsreorganisatie (ORO, het reorganiseren van ouderschap na scheiding, mediation).

Scheidingsloket Sociom

“Het Scheidingsloket is een loket waar iedere inwoner van het Land van Cuijk terecht kan met vragen rondom een scheiding”, vertelt Anne. “Hierbij kun je denken aan: wat moet ik allemaal regelen (financieel, huisvestiging)? Wat is het verschil tussen een mediator en een advocaat? Of hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden?
Sociaal raadlieden en/of maatschappelijk werkers kunnen, indien nodig, de inwoners van het Land van Cuijk, voor een langere periode ondersteuning bieden en meedenken bij praktische vragen, maar ook bij vragen als ‘Hoe kan ik met mijn verdriet en/of boosheid omgaan na een scheiding’?”

Werkwijze Scheidingsloket

Anne: “Dagelijks is er een telefonisch spreekuur tussen 9:00-10:00 uur via het algemene nummer van Sociom: 0485-700500. Hier word je door een professional te woord gestaan. Indien nodig kunnen we ook een afspraak op kantoor maken.” Meer informatie over het Scheidingsloket vind je op www.sociom.nl/scheiden. Hier staan ook video’s waarin uitgelegd wordt met welke vragen je bij het Scheidingsloket terecht kunt.

Ouderschapsreorganisatie

Sociom biedt ook Ouderschapsreorganisatie (ORO). Anne: “Dat is bemiddelingshulp aan ouders die niet (meer) bij elkaar zijn en die graag ondersteuning willen bij het maken van afspraken over de zorg voor hun kinderen. Die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.“ Sinds 2009 is dit een wettelijke verplichting. “Vaak zien we dat ouders het na een scheiding over het algemeen lastig vinden om goed met elkaar te communiceren. Het vraagt heel wat om de onderlinge frustraties los te laten en met elkaar te kijken hoe organiseren we het ouderschap nu we geen partners meer zijn. In de ORO-gesprekken kijken we naar wat ouders hierbij kan helpen, bijvoorbeeld in de vorm van communicatietips”, legt Anne uit.

Neutrale bemiddelaars

De ORO-gesprekken worden gegeven door twee ervaren bemiddelaars. Zij zijn neutraal en hebben geen contact met derden om ervoor te zorgen dat ze ook neutraal kunnen blijven. Een van de bemiddelaars is de gespreksleider. De andere bemiddelaar is de belangenbehartiger van het kind. Via de belangenbehartiger van het kind wordt bijvoorbeeld gekeken of de afspraken die gemaakt worden door ouders, passend zijn bij de leeftijd van het kind. Anne: “Ouders geven naderhand vaak terug het fijn te vinden dat iemand deze rol op zich neemt, omdat de emoties soms hoog oplopen en, ook al wil geen ouder dit, de belangen van het kind dan niet altijd meer voorop staan.”

Werkwijze Ouderschapsreorganisatie (ORO)

Op onze website www.sociom.nl/scheiden kunnen ouders de aanmeldformulieren voor de ORO vinden. Voor meer informatie en het toesturen van een aanmeldformulier kun je ook bellen op het algemene nummer van Sociom: 0485-700500. De bemiddelingshulp van Sociom is kosteloos. De gesprekken kunnen alleen plaatsvinden als beide ouders zich hiervoor hebben aangemeld en tenminste één ouder woonachtig is in het Land van Cuijk. De bemiddelingshulp bestaat uit maximaal zes gesprekken. “Begeleiding vragen als je er even niet op eigen kracht uitkomt, is in het belang voor alle partijen, zeker op de lange termijn”, besluit Anne.