Na precies 50 jaar komt er een einde aan toneelvereniging Miamtoca. Tijdens de laatste Algemene Jaarvergadering van 15 februari jl. is met meerderheid van stemmen het voorstel aangenomen om de activiteiten van de vereniging te stoppen. Dit besluit kwam niet van vandaag op morgen. Het ledenaantal is de laatste jaren afgenomen en werd steeds moeilijker om een goed toneelstuk op de planken te brengen. De actie om nieuwe leden te werven had helaas niet het gewenste resultaat.

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van een 50-jarige toneeltraditie in Mill. Later dit jaar zullen we een uitgebreid artikel plaatsen over het wel en wee van de vereniging. De leden bedanken alle bezoekers die Miamtoca een warm hart toegedragen hebben.