In de nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft iedere kern een eigen gebiedswethouder en een gebiedsmakelaar. Samen vormen zij, namens de gemeente, het gebiedsteam voor de kern. Hierbij is de gebiedsmakelaar de verbindende schakel tussen gemeente en alle inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Bij hen kunnen inwoners terecht voor vragen en ideeën over de woon- en leefomgeving. Ze denken mee, wijzen de weg binnen de gemeentelijke organisatie en weten goed welke instanties er in de gemeente actief zijn. Ze werken intensief samen met de gebiedswethouder, het gezicht in de kern namens het gemeentebestuur.

De gebiedsteams zijn momenteel bezig met de eerste bezoeken aan de kernen. De eerste stap is een nadere kennismaking met de wijk- en dorpsraden. Gebiedsmakelaar José Jacobs: “We willen zo snel mogelijke alle kernen beter leren kennen. We starten met een afspraak met de wijk- of dorpsraad omdat zij een goed overzicht hebben van alles wat er ‘reilt en zeilt’. Maar natuurlijk willen we ook snel met veel meer mensen uit de kernen gaan kennismaken.”

Samenwerken

(Gebieds)wethouder Bouke de Bruin geeft aan hoe belangrijk die verbinding met de kernen is. “Wij willen als gemeente graag samen met inwoners werken aan de woon- en leefomgeving in hun eigen kern. We vinden participatie belangrijk. Dat begint natuurlijk met een goede aansluiting bij de mensen en de kernen. Dat we weten wat er speelt en dat we horen welke behoeften er zijn. En andersom, dat inwoners en (maatschappelijke) organisaties goed weten hoe zij met de gemeente kunnen samenwerken. Wat zijn de mogelijkheden? Bij wie moeten ze zijn? Hoe werkt dat verder? De gebiedsmakelaar helpt hen daarbij. Als gebiedswethouder behartig ik belangen van de kern en hun participatietraject op bestuurlijk niveau.”

‘Hun’ kernen

De komende tijd zijn de gebiedswethouders en gebiedsmakelaars regelmatig in ‘hun’ kernen te vinden. Het blijft echter niet bij kennismaken alleen. José: “We gaan met de kernen de samenwerking verder vormgeven. Het zou mooi zijn als uit de eerste gesprekken meteen al een paar concrete vragen, ideeën of initiatieven komen zodat we met elkaar ‘al doende’ aan de slag kunnen.

Gebiedsmakelaar Tiny Strik voegt hier een mooi voorbeeld aan toe; “In de voormalige gemeente Sint Anthonis zijn uit een eerder traject 16 projecten vanuit de inwoners ontstaan. Daar zorg ik op dit moment als gebiedsmakelaar voor een goede samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers.’

Kernen CV’s

“Bij de kennismakingsrondes maken we natuurlijk gebruik van de input die het afgelopen jaar al in de kernen is opgehaald door de Bouwteams.”, vult wethouder De Bruin aan. Iedere kern (of wijk) heeft namelijk het afgelopen jaar gewerkt aan een Kernen CV. In dit CV staat onder andere benoemd wat inwoners belangrijke aandachtspunten voor de toekomst vinden en hoe ze hier samen met de gemeente aan willen gaan werken.”

De Kernen CV’s staan momenteel online op www.onslandvancuijk.nl zodat ook inwoners die niet bij het bouwteam betrokken waren, nog op de Kernen CV van hun dorp of wijk kunnen reageren. José: “Doe dat vooral! Het geeft ons waardevolle informatie aan de start van onze samenwerking.”

Benieuwd naar het gebiedsteam van jouw kern. Kijk op Gebiedsmakelaars | Gemeente Land van Cuijk