In de laatste twee werkvakken in Wanroij is de ondergrond dusdanig slecht dat de fundering tot 1,30 meter diep moet worden uitgegraven en vervangen.

In samenspraak met de gemeente Land van Cuijk heeft de projectorganisatie N602 de opleverdatum van de reconstructie vastgesteld op donderdag 28 april. Volgens de oorspronkelijke planning zou de oplevering daags voor carnaval plaats vinden.

Dat de werkzaamheden in Wanroij een aantal weken extra vragen kent verschillende redenen maar de voornaamste is de extra zorg die er besteed moet worden aan de ondergrond in de laatste twee werkvakken (totaal 200 meter). Uit controlemetingen van een onafhankelijk bureau is gebleken dat de ondergrond dusdanig slecht is dat deze geheel moet worden vervangen.
Om een ondergrond te krijgen met draagkracht moet de aannemer de bestaande fundering tot 1,30 meter diep uitgraven, afvoeren en vervangen. Bovendien moeten over de lengte van 200 meter extra verdichtingsmaatregelen worden verricht.

Bron: gemeente Land van Cuijk