Er komen bij de gemeente Land van Cuijk veel vragen binnen over deze WOZ-waarde. Voor deze aangifte heeft u de WOZ-waarde over 2021 nodig. Dus niet die van 2022. In veel gevallen is die waarde al door de Belastingdienst ingevuld.

U heeft het aanslagbiljet met de WOZ-waarde al in januari of februari 2021 (!) ontvangen. U kunt deze WOZ-waarde 2021 ook terugvinden op www.wozwaardeloket.nl.

Aanslagen 2022 en WOZ-waarde 2022 eind april 2022

Herhaling van een eerder bericht: door de herindeling was het niet mogelijk deze aanslagen/beschikkingen over 2022 eind februari te verzenden. Dat wordt eind april 2022.

Bron: gemeente Land van Cuijk