De gemeente Land van Cuijk zoekt een burgemeester. Bij deze zoektocht doet de raad een beroep op inwoners, ondernemers en medewerkers van organisaties in de gemeente Land van Cuijk. De raad wil graag weten wat voor burgemeester de samenleving wil. Daarom is er een enquête opgesteld. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Bij de start van een nieuwe gemeente is er een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad gaat vervolgens op zoek naar een burgemeester die door de Kroon (de Koning) wordt benoemd. De gemeenteraad is benieuwd naar de mening van inwoners en andere betrokkenen bij onze gemeente wat de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten zijn voor de burgemeester en vraagt daarom aan alle betrokkenen om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat op www.mijnburgemeesterlandvancuijk.nl. Invullen kan tot en met uiterlijk maandag 18 april. Ook staat de vragenlijst afgedrukt op deze gemeentepagina. Deze papieren vragenlijst kan worden opgestuurd of worden ingeleverd bij de balie van het gemeentehuis in Cuijk.

Profielschets leidraad bij selectie nieuwe burgemeester

De resultaten van de vragenlijst betrekt de gemeenteraad bij de profielschets voor de burgmeester. Deze profielschets geeft een karakteristiek van de gemeente, beschrijft de taken en rollen van de burgemeester en bevat een overzicht van de competenties die bij de nieuwe burgemeester horen. De profielschets geeft een beeld van de burgemeester die het Land van Cuijk zoekt. De planning is dat de gemeenteraad de profielschets in de openbare raadsvergadering van 17 mei 2022 aanbiedt aan de Commissaris van de Koning.

Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester

Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature opengesteld. Naar verwachting is eind dit jaar bekend wie de eerste kroonbenoemde burgemeester van het Land van Cuijk wordt.