Het college van B&W legt een kredietaanvraag van € 18.556.080 voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer aan de gemeenteraad voor. Behalve de verbouwings- en verduurzamingskosten, is hierbij onder andere ook een extra risicoreservering opgenomen. In de gemeenteraadsvergadering van 19 mei wordt het raadsvoorstel besproken.

In 2021 is unaniem gekozen voor Boxmeer als locatie voor het gemeentehuis. Eerder al werd besloten om de medewerkers van de gemeente Land van Cuijk in één centraal gebouw te huisvesten. De ervaring heeft geleerd dat dit beter en fijner werkt en daarmee ook de beste dienstverlening kan worden geleverd.

Het (relatief nieuwe) gemeentehuis van Boxmeer uitbreiden, bleek financieel en praktisch de beste optie. De verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis kan met gesloten beurs, omdat de andere vier gemeentehuizen worden gesloten. Hierdoor wordt jaarlijks ruim € 1 miljoen bespaard.

Duurzaam en toekomstbestendig

Het gemeentehuis wordt duurzaam, gasloos en energieneutraal. Tijdens het ontwerpen is steeds bewust naar de kosten gekeken. Wethouder Mark Janssen: “Aan de ene kant wordt het nieuwe huis van de gemeente voor 40 jaar gebouwd en verdienen medewerkers een goede werkplek. Anderzijds wordt het gebouwd met gemeenschapsgeld waarmee we verantwoord omgaan. Er is bij het ontwerp daarom ook steeds goed gekeken waar kosten te besparen zijn. Zo heeft de gemeente Land van Cuijk zo’n 700 medewerkers. In totaal worden er 450 werkplekken ingericht. Want niet iedereen is er tegelijkertijd en er kan ook thuis worden gewerkt. De flexibele werkplek, is een voorbeeld hoe de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.”

Parkeren

Met de uitbreiding van het gemeentehuis, moeten verplicht zo’n tachtig extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In juli worden de resultaten verwacht van een parkeerdrukonderzoek in het centrum. Dan wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn op bestaande parkeergrond. Als de parkeerplekken niet binnen de bestaande voorzieningen en budget te realiseren zijn, volgt in september een kredietaanvraag voor een gebouwde parkeervoorziening.

Hoe verder?

Met het vaststellen van het krediet voor het verbouwen van het gemeentehuis, kan gestart worden met de volgende fase in het ontwerpproces. Vervolgens kan na de zomer de aanbesteding worden gedaan en kan er begin 2023 daadwerkelijk worden gebouwd. Het nieuwe gemeentehuis wordt dan, als alles volgens plan verloopt, eind 2024 opgeleverd.