Thuisonderwijs, niet of minder gesport/gegymd, minder uitjes en dus minder beweging. Om tot motorische ontwikkeling te komen hebben kinderen beweging en uitdaging nodig maar dat bleek moeilijk in de corona-periode. Achterstanden in de fijne en/of grove motoriek of klachten aan het bewegingsapparaat kunnen hier het gevolg van zijn.

Op dit moment zien we als nasleep van deze periode veel kinderen met achterstanden in de ontwikkeling. Wij als kinderfysiotherapeuten richten ons op de motorische ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan baby’s die niet tot rollen of zelfstandig lopen kunnen komen. De kinderfysiotherapeut kan ondersteunen bij een goede, leeftijdsadequate ontwikkeling bij kinderen.

  • Lichamelijk onderzoek
  • Observeren en adviseren
  • Tips en oefeningen voor thuis

Andere hulpvragen

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht met andere hulpvragen. De kinderfysiotherapeut is een specialist in het motorische bewegen van kinderen 0-18 jaar.

  • Metingen scheve hoofdjes / asymmetrie / voorkeurshouding bij een baby
  • Te hoge of lage spierspanning: het slappe kind, overstrekking bij een baby
  • Opvallende motoriek of gedrag: huil-baby, billenschuiver, tenenloper
  • Moeilijke start bij de geboorte / hersenbeschadigingen
  • Houdings-, orthopedische-, ademhalings- en neurologische problemen
  • Sportblessures
  • Fijne motorische hulpvragen zoals een onleesbaar of slordig handschrift

Kostenvergoeding

Onderzoek en behandeling worden door de basis zorgverzekering vergoed.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Master kinderfysiotherapeut Isabel Hengst.

Fysiotherapie Mill
Langenboomseweg 2b
5451JK Mill
0485-451107
www.fysiotherapiemill.nl