De uitslagen na het tweede tijdvak zijn bekend. Bijna alle examenkandidaten zijn geslaagd. De drie middelbare scholen in Land van Cuijk en Maasduinen kijken terug op mooie resultaten, juist omdat deze groep leerlingen voor een groot deel van hun middelbare schoolperiode te maken had met de ingrijpende coronamaatregelen.

Hieronder staat het aantal geslaagden van Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer. Een aantal leerlingen maakt gebruik van het derde tijdvak. Deze resultaten zijn later bekend en hierdoor kunnen de slagingspercentages hoger uitvallen.

Percentage geslaagden per school

Elzendaalcollege Boxmeer
mavo: 85%
havo: 83%
vwo: 94%

Elzendaalcollege Gennep
vmbo-tg: 89%
vmbo-kader: 99%
vmbo-basis: 95%

Merletcollege Cuijk
vmbo-basis: 100%
vmbo-kader: 100%
mavo: 80,5%
havo: 97,7%
vwo: 86,8%

Merletcollege Grave
vmbo-basis: 100%
vmbo-kader: 100%
mavo: 100%
havo: 84,2%

Merletcollege Mill
vmbo-basis: 100%
vmbo-kader: 100%
mavo: 100%

Metameer locatie Stevensbeek
vwo: 96 %
havo: 92 %
vmbo-tg: 98 %
mbo-kader: 100 %
vmbo-basis: 100 %

Metameer jenaplan Boxmeer
vmbo-tg: 99 %
vmbo-kader: 98 %
vmbo-basis: 100 %

Metameer totaal
vwo: 96 %
havo: 92 %
vmbo-tg: 99 %
vmbo-kader: 99 %
vmbo-basis: 100 %