Foto: Cockie Kremers

Toen vorig jaar bekend werd dat er plannen waren voor een grootschalige camping en vakantiepark op de Kuilen in Langenboom, ontstond er nogal wat commotie. Dit resulteerde in de online petitie ‘Red de Kuilen’, die werd gestart vanuit de directe omgeving en binnen enkele dagen ruim 3000 keer werd ondertekend. Ook werd Stichting Natuurgebied de Kuilen opgericht. Zij hebben inmiddels grond aangekocht die nodig was om parkeerplaatsen te realiseren voor de geplande camping.

Vorige week werd bekend dat de initiatiefnemers van de camping de stekker uit de plannen hebben getrokken. Dat vertelde wethouder Mark Janssen van de gemeente Land van Cuijk in De Neije Krant Podcast. “De voormalige gemeente Mill en Sint Hubert had een principebesluit genomen waarin ze zeiden dat het plan door kon gaan, maar wel wat minder grootschalig dan de bedoeling was.” De lagere grootschaligheid in combinatie met stijgende bouwkosten heeft de initiatiefnemers doen besluiten te stoppen met het plan. Het zou alleen financieel haalbaar zijn als het oorspronkelijke plan met ruim 200 campingplaatsen en horecavoorziening gerealiseerd zou worden. Wethouder Janssen vertelt dat er wel wat draagvlak voor deze plannen was, maar dat beslist niet iedereen stond te applaudisseren. “Er is in de loop der tijd vanuit de omgeving ook minder enthousiasme gekomen rond de plannen. Door een combinatie van dat alles heeft men besloten dat het op deze manier niet ging lukken.”

De gemeente gaat nu kijken wat er wel mogelijk is op de Kuilen en waarvoor men in de buurt wel de handen op elkaar kan krijgen. Ze zijn immers nog steeds op zoek naar mogelijkheden om inkomsten te genereren om te voorzien in onderhoud en exploitatie van de Kuilen. De wens van sommigen om het crossterrein weer in ere te herstellen, drukt Janssen snel de kop in. “Dat is juridisch onmogelijk. Wat we wel gaan doen is kijken welke vormen van recreatie en natuurontwikkeling we op de Kuilen kunnen ontwikkelen. Er is behoefte aan een integraal plan dat voor langere termijn houdbaar is. Er waren vaak wisselingen bij het strandbad en de gemeente steekt daar best wat geld in. Er is nu dus behoefte om te zien hoe we het gebied zo kunnen ontwikkelen dat er balans is tussen enerzijds een tevreden omgeving en anderzijds een goede economische basis om het strandbad in de lucht te houden.” De camping had kunnen zorgen voor financiële middelen voor de exploitatie van het strandbad en strandpaviljoen. “Dat was ook de reden dat het college van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert het principeverzoek als positief beoordeelde. Maar nu dit niet doorgaat, moeten we opnieuw gaan kijken.” Dit doen zij samen met de omgeving en andere belangstellenden.

Direct na de zomervakantie wil de gemeente actief aan de slag met de Kuilenvisie. “Stichting Natuurgebied de Kuilen staat op het punt om ons een plan te presenteren. Maar iedereen kan meedenken. Samen met de omgeving en inwoners hopen we tot een mooi plan te komen.”

Beluister het interview met wethouder Janssen in De Neije Krant Podcast. Deze is te vinden bij o.a. Spotify, Apple Podcasts en in de rubriek Podcast op inmill.nl.