Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen maandag 29 augustus weer hun deuren.

In de praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en helaas in deze periode een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om te helpen deze piek terug te dringen roept gemeente Land van Cuijk automobilisten op om in de weken na de zomervakantie extra op hun snelheid te letten. 

Automobilisten en ouders aan zet

Gemeente Land van Cuijk werkt samen met Veilig Verkeer Nederland door hun spandoeken en posters van de ‘Onze scholen zijn weer begonnen’-campagne langs de weg op te hangen. Wethouder Sölez geeft aan: ‘Op deze manier roepen we automobilisten op om fietsende scholieren te helpen veilig op school te komen door vanaf maandag een gepaste snelheid te rijden. Zo neemt de remweg af en heb je als automobilist meer tijd om op onverwachte verkeerssituaties te reageren.’ Ook helpt het wanneer automobilisten schoolzones en de schoolomgeving mijden. Tips voor scholieren en hun ouders zijn het repareren van eventuele gebreken aan de fiets, het samen oefenen van de eventuele nieuwe schoolroute en vaker te voet of op de fiets naar school gaan.

Schoolpleinchallenge

Het doel van deze challenge is om ook onder leerlingen zelf en hun ouders extra aandacht te vragen voor een veilige schoolstart. Hiermee worden alle groepen van het basisonderwijs opgeroepen om in de eerste schoolweek na de zomervakantie ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ op een zo origineel mogelijke manier op het schoolplein weer te geven. De drie meest originele inzendingen krijgen een prijs. 

Jonge fietsers de dupe

Onder 12-jarige scholieren die fietsend naar school gaan vallen in de maanden augustus en september bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het verkeer te vergroten. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Het campagnebeeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan. 

Niet meer de standaard

Naast snelheidsreductie kan Nederland in het verkeer ook nog winst behalen door vaker ongestoord en mobielvrij te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer Nederland is het gebruik van een smartphone in het verkeer niet langer de standaard in ons land, maar komt het nog wel voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart (27%) de smartphone nog in de auto. Van hen geeft 17% aan tijdens het rijden berichtjes/appjes te lezen en typt 10% zelfs letterlijk berichtjes terug. Zo'n 5% houdt de aandacht minder bij het verkeer door tijdens het rijden met de telefoon aan het oor te bellen. De sociale omgeving van mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af.