Foto: Cockie Kremers

Onlangs is de nieuwe woningbouwlocatie Molenheide Buiten (eerder ook als ’t Kavelt omschreven) in Mill bouwrijp gemaakt.

Cedrus Vastgoedontwikkeling is bezig met de verkoop van de woningen. De gemeente start binnenkort met de verkoop van 13 gemeentelijke bouwkavels. Zie hiervoor ook een advertentie van de gemeente Land van Cuijk elders in deze krant.

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert heeft op 30 november 2021 heeft de straatnamen voor Molenheide Buiten vastgesteld. Deze straten krijgen de namen ’t Kavelt, De Oversteek, Wachttorenlaan en Meidoornpad.

Zie voor meer informatie ook www.molenheidebuiten.nl en www.landvancuijkwoont.nl.