De week van de goede doelen 2022 in Wilbertoord zit er weer op. En omdat er in 2020 en 2021 moest worden uitgeweken naar september en dit een goede maand bleek te zijn, heeft de organisatie in 2022 ook voor deze maand gekozen om de Goede Doelen Week in Wilbertoord te organiseren.

De collecte vond plaats van 19 tot en met 23 september. Ook in Langenboom werd in dezelfde week de Goede Doelen Week gehouden. 

Wilbertoord heeft laten zien dat zij gulle gevers zijn en dat zij dit initiatief omarmen want ondanks alle prijsverhogingen hebben de mensen uit Wilbertoord in 2022 toch weer een mooi bedrag van € 6.221,59 bijeen gebracht. In het Willy’s Venster van oktober kunt u lezen welke bedragen naar de betreffende goede doelen zijn overgemaakt.

Wilbertoord is trots op haar vrijwilligers die elk jaar bij u de enveloppen op willen halen.

Deze mooie totaal opbrengst hebben we mede te danken aan alle Wilbertoordse enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk aan alle gulle gevers. 

Hartelijk bedankt! Wilbertoord heeft laten zien dat we als klein dorp, samen tot iets heel GROOTS in staat zijn!

Gezien het resultaat en de vele voordelen van de Goede Doelen Week, zullen we zeker ook volgend jaar weer een grootscheepse actie houden. We hopen dat we dan weer op al onze vrijwilligers mogen rekenen!

Heeft u nog opmerkingen, ideeën of suggesties geef dat dan a.u.b. door aan een van de kerngroep leden, zodat we die mee kunnen nemen in de evaluatie.