Vorige week werd bekend dat het Merletcollege in Mill op termijn de deuren zal sluiten. Voor ouders en ook gemeenteraadsleden een grote verrassing.

Ouders begonnen een petitie en raadsleden stelden direct vragen aan wethouder Joost Hendriks. Maar het al dan niet sluiten of openhouden van het Merletcollege in Mill is een bevoegdheid van het schoolbestuur. Een gemeente kan daar niets aan doen. Dat wordt duidelijk in het telefonisch interview wat Corné Kremers voor de Neije Krant Podcast had met wethouder Joost Hendriks over het sluiten van het Merletcollege in Mill. Hij heeft onderwijs in zijn portefeuille. 

In het onlangs opgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente een nieuwe visie op onderwijs en onderwijshuisvesting omarmd. In deze visie staat dat het belangrijk is om leerlingen in de nabijheid van thuis een eigen niveau voor leren en ontwikkelen aan te bieden en het brede onderwijsaanbod te waarborgen. In het gesprek met Hendriks wordt echter duidelijk dat dit plan niet veel meer is dan hoe de gemeente het graag zou zien, maar schoolbesturen uiteindelijk bepalen welke scholen er wel of niet openblijven. 
Het IHP ligt op 8 december voor ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Het interview met wethouder Joost Hendriks (CDA) is te beluisteren in de podcast van De Neije Krant via alle bekende podcastproviders en de Podcastpagina hier op de website www.inmill.nl.