Vorige week werd bekend dat het Merletcollege in Mill op termijn de deuren gaat sluiten. Ouders waren verrast en begonnen direct een petitie om deze open te houden.

Maar ook de politiek was verrast. Dat blijkt uit vragen die gemeenteraadslid Mariella Bastiaans uit Mill van Liberaal Land van Cuijk deze week stelde aan verantwoordelijk wethouder Joost Hendriks.

Mariella: “Vorige week bereikten ons via verschillende kanalen berichten over de plannen die er liggen ten aanzien van het IHP (Integraal Huisvestingsplan). Dit visiestuk wordt op 8 december in de gemeenteraad behandeld. Er zijn zorgen over het op termijn sluiten van de vestigingen in Stevensbeek en Mill. Er komen dan 3 scholen aan de Maas en in het landelijker gebied verdwijnen de scholen. Centreren is niet onze wens omdat wij het belangrijk vinden dat ouders en kinderen kunnen kiezen. Kiezen voor kleinschaligheid en veiligheid, voor goede zorg en begeleiding, voor een school in de buurt, maar ook voor een specifieke tak van onderwijs (dus niet het brede aanbod).

Vraag 1
In hoeverre en op welke wijze zijn toeleverende basisscholen en ouders meegenomen in dit proces? Ons bereiken berichten dat er vooral onbegrip en verbazing is.

Vraag 2
Met de cijfers die aan ons getoond zijn, hoeven de scholen in Stevensbeek en Mill niet te sluiten. Zonder veranderingen zouden deze scholen nog geruime tijd geopend kunnen blijven. Stel dat er wél iets zou veranderen, bijvoorbeeld een ander aanbod, dan zouden de scholen vast en zeker nóg langer open kunnen blijven. Hoe heeft u zich als college en gesprekspartner ingezet om de middelbare scholen in Stevensbeek en Mill te behouden aanhakend op het belang van leefbaarheid en de inhoud van de kernencv’s? 

Vraag 3
Wat was de status van Merletcollege Mill binnen het gemeentelijk bestuur van Mill? Met andere woorden: moest men vrezen voor het voortbestaan van het Merletcollege in Mill dat reeds verscheidene jaren de titel excellente school verdient?

Vraag 4
Tijdens de informatieavond voor ouders op 10 oktober werd verteld dat de vestiging van het Merlet in Mill verplaatst zou worden. Een dag daarna werd tijdens de informatieavond voor raadsleden echter verteld dat het zeker niet ondenkbaar is dat er onderwijs wordt geclusterd in Mill. Kunt u ons hierover duidelijkheid geven?

Vraag 5
Bent u het met ons eens dat een bericht ‘dat een school verplaatst gaat worden’, tot onrust leidt. Sterker nog: dat leerlingen zich niet meer aanmelden of zelfs al eerder de school verlaten? Weet u waarom dit zo overhaast moest gebeuren? In de regel is het niet nodig om zo resoluut te reageren als aanmeldingen incidenteel teruglopen. Had u hier een rol in en zo ja wat was deze rol?

Zodra de antwoorden binnen zijn zullen we deze ook plaatsen in De Neije Krant en op inmill.nl.